Wat zijn drempelbedragen?

Wat zijn drempelbedragen?

Wat zijn drempelbedragen? In de Europese aanbestedingsrichtlijnen is bepaald dat wanneer de geraamde waarde van een overheidsopdracht (exclusief BTW) meer bedraagt dan het drempelbedrag, de aanbestedende dienst deze overheidsopdracht verplicht Europees moet aanbesteden.

Wat is een onderhandse procedure?

Een onderhandse aanbesteding is een aanbesteding waarbij de aanbestedende dienst zelf bepaalt hoeveel en welke inschrijvers een offerte mogen indienen. Er zijn twee typen onderhandse aanbestedingen: enkelvoudig en meervoudig onderhands.

Wat is enkelvoudig onderhands?

Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt de opdracht gegund aan één partij die op basis van objectieve criteria geselecteerd is om een offerte in te dienen.

Wat is vrijwillige transparantie vooraf?

Uitzondering: vrijwillige transparantie vooraf De Aanbestedingswet biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om te voorkomen dat een overeenkomst die in strijd met de aanbestedingsregels onderhands is gesloten door de rechter wordt vernietigd.

Welke aanbestedingen zijn er?

Welke verschillende aanbestedingsprocedures zijn er?

  • Europese aanbestedingen en Nationale aanbestedingen.
  • Enkelvoudig onderhands aanbesteden en meervoudig onderhands aanbesteden.
  • Standaard aanbestedingsprocedures.

Wat zijn aanbestedingsdocumenten?

Dit zijn documenten waarin staat beschreven wat de opdracht van de aanbesteding is. In de bouwsector heet dit ook wel het ‘bestek’.

Hoe maak je een aanbesteding?

Na een algemene aankondiging kunnen partijen zich op de aanbesteding inschrijven. Vervolgens vindt een selectie plaats, waarbij de opdrachtgever ten minste 5 potentiële opdrachtnemers selecteert. Deze kanshebbers krijgen een bestek en leveren een offerte, waarna de opdracht tot slot iemand zal worden ‘gegund’.

Wat is de Europese drempelwaarde?

de drempel voor werken wordt € 5.382.000 exclusief btw (is nu nog € 5.350.000,-); de drempel voor leveringen en diensten voor centrale overheid wordt € 140.000 exclusief btw (is nu nog € 139.000,-); de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 215.000 exclusief btw (is nu nog € 214.000,-).

Wat zijn grensbedragen?

Drempelbedragen voor bevoegdheden en delegaties die aangeven welke instantie of persoon bevoegd is om de beslissingen inzake een bepaalde overheidsopdracht te nemen.

Welk bedrag aanbesteden?

de drempel voor leveringen en diensten voor centrale overheid wordt € 140.000 exclusief btw (is nu nog € 139.000,-); de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 215.000 exclusief btw (is nu nog € 214.000,-).

Wat is een aanbestedingsdossier?

De Europese Commissie heeft een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) opgesteld. Dit standaardformulier gebruikt een inschrijver bij zijn inschrijving en vervangt bij de inwerkingtreding van de wijzigingen aan de Aanbestedingswet 2012 de verschillende uiteenlopende nationale eigen verklaringen.

Welke vormen van aanbesteden zijn er?