Wat zijn de symptomen van een schildklierontsteking?

Wat zijn de symptomen van een schildklierontsteking?

Typische klachten/symptomen zijn:

  • een gezwollen en pijnlijke schildklier.
  • pijn die uitstraalt naar de kaakhoeken en/of naar één of beide oren.
  • koorts.
  • pijn bij slikken.
  • een verhoogde bezinking (BSE)

Hoe lang duurt herstel schildklierontsteking?

Klachten hierbij kunnen koorts, pijn in de hals en bij het slikken zijn. Deze pijn kan uitstralen naar de oren. Vaak is de schildklier vergroot en gevoelig bij aanraken. Meestal herstelt de schildklier zich vanzelf in de loop van enkele weken tot maanden.

Wat kan een schildklier veroorzaken?

De oorzaak van schildklierproblemen ligt meestal in de schildklier zelf. Heel soms ligt de oorzaak in de hypofyse, een klier in de hersenen die hormonen aanmaakt om de schildklier aan te sturen. Aandoeningen en geneesmiddelen (bijv. jodium en lithium) kunnen de schildklierfunctie ook beïnvloeden.

Wat merk je van vergrote schildklier?

drukkend gevoel in de hals. Soms ontstaat er heesheid. Het kan ook zijn dat u de verdikking in uw hals er storend uit vindt zien. Bij een versnelde werking van de schildklier zullen er ook klachten ontstaan zoals vermoeidheid, gejaagdheid en hartkloppingen.

Lees ook:   Hoe oud moet je zijn om Twitch te hebben?

Hoe weet je of je een vergrote schildklier hebt?

Is de schildklier vergroot, dan kun je dit vaak zien in de spiegel. De onderzijde van je hals is dikker. Vaak heb je helemaal geen klachten. Soms drukt de knobbel op de slokdarm, en dan heb je last bij het slikken, of op de luchtpijp, en dan heb je een piepende ademhaling.

Wat is een schildklierontsteking?

De medische naam voor een ontsteking van de schildklier is thyroïditis. Er zijn verschillende soorten schildklierontstekingen. De behandeling van schildklierontsteking verschilt per soort.

Wat te doen bij een schildklierontsteking?

Een subacute schildklierontsteking geneest spontaan. Medicatie om de schildklierwerking te remmen is niet nodig. In geval van hartkloppingen kan je arts je tijdelijk een bètablokker voorschrijven. Bij zeer ernstige klachten helpen corticosteroïden om de zwelling van de schildklier te doen afnemen.

https://www.youtube.com/watch?v=smU8-0G5dIM