Wat zijn de oorzaken van kinderarmoede?

Wat zijn de oorzaken van kinderarmoede?

De oorzaken van kinderarmoede zijn bekend. Laaggeschoolde ouders die genoegen moeten nemen met een slechte behuizing. Opgroeien in een eenoudergezin, of met ouders met zware gezondheidsproblemen. Maar wat armoede ook echt betekent voor kinderen, dat is veel minder onderzocht.

Hoeveel kinderen groeien op in armoede in Vlaanderen?

Evolutie kansarmoede-index op Vlaams en provinciaal niveau 13,7% van de kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaams Gewest wordt geboren in een situatie van kansarmoede. De kansarmoede-index 2020(*) ligt 0,4 procentpunt lager dan in 2019. “Bijna 1 op de 7 kinderen groeit op in armoede en dat vraagt blijvende inspanningen.

Wat zijn de oorzaken van armoede in Belgie?

Belangrijkste oorzaak van armoede is de monetaire armoede, dat wil zeggen dat het inkomen lager is dan de armoedegrens. Het aantal mensen dat in deze situatie zat, daalde vorige jaar (16,9 procent) tegenover 2016 (17,3 procent), maar steeg wel tegenover 2008 (16,6 procent).

Hoeveel kinderen armoede België?

Kinderen in armoede Ook al behoort België tot de groep van rijkste landen ter wereld, ongeveer 17% of bijna 1 op 6 van alle kinderen in België heeft een armoederisico. Dit is een alarmerend cijfer.

Hoeveel kinderen tussen 0 en 4 jaar sterven aan ondervoeding?

KINDERSTERFTE. Elke jaar sterven 10 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar. Ondervoeding is verantwoordelijk voor 55 procent van deze sterfgevallen: naar schatting 5,6 miljoen kinderen sterven elk jaar als gevolg van ondervoeding.

Wat zijn de oorzaken van armoede?

Denk aan life-events als een scheiding, faillissement, persoonlijke factoren zoals een chronische ziekte, psychische problemen of een licht verstandelijke beperking, stijgende kosten voor levensonderhoud, werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven of een te groot bestedingspatroon.

Wat is armoederisico?

Armoederisico op basis van het inkomen. De maatstaf die wordt gehanteerd voor het risico op financiële armoede is de grens van 60% van het mediaan netto equivalent inkomen (= armoedegrens). Wanneer het totale netto-inkomen van een huishouden zich onder deze grens situeert, is er sprake van een armoederisico.

Hoe ontsnap je uit armoede?

Naast psychologisch, sociaal en maatschappelijk kapitaal vormt economisch kapitaal ook een belangrijk werkzaam mechanisme. Dat kan opleiding zijn, maar ook arbeid. Volgens Van Geuns (2013) is werk – direct of op de langere termijn – de beste manier om uit de armoede te ontsnappen.

Hoe kan je in armoede terecht komen?

diploma, sociaal netwerk, inkomen uit arbeid,…). Maar door tegenslagen zoals echtscheiding, werkloosheid, ziekte, overlijden van een gezinslid, (meestal een combinatie van factoren waarbij een sneeuwbaleffect ontstaat…) komen ze in armoede terecht.

Hoeveel procent van België leeft in armoede?

In België lag het armoederisico op 15%. Het aandeel personen onder de armoededrempel lag in 2019 in de 27 landen van de Europese Unie (EU27) op 17% van de bevolking.

Hoeveel kinderen leven in kansarmoede?

Het aantal jonge kinderen dat in Vlaanderen in kansarmoede opgroeit, is vorig jaar licht gedaald met 0,4 procent. Het aantal kansarme kinderen is nog altijd hoog – 14 procent – maar Kind en Gezin dat de cijfers verzamelde, vindt het toch een hoopgevend signaal. Al blijft het afwachten of er een kentering is ingezet.