Wat zijn de 5 leidende principes?

Wat zijn de 5 leidende principes?

De 5 leidende principes

 • Op het Trajectum College leren en werken we samen door te doen.
 • Op het Trajectum College denkt en doet iedereen mee.
 • Op het Trajectum College mogen we fouten maken, en herstellen we deze vreedzaam.
 • Op het Trajectum College zijn we eigenaar van onze ontwikkeling en resultaten.

Wat is een leidend principe?

Wat zijn leidende principes? Leidende principes zijn vuistregels die richting geven aan het handelen van mensen, zodat je weet dat je de goede dingen doet, op de juiste manier. Het zijn waarden die stu- rend zijn in de besluitvorming.

Wat is de betekenis van principe?

principe – zelfstandig naamwoord uitspraak: prin-ci-pe 1. manier waarop het werkt of in elkaar zit ♢ hij legde het principe van de motor uit 2. regel waar je je in ieder geval aan wilt houden ♢…

Wat zijn mijn principes?

Principes zijn min of meer afspraken met jezelf over ‘hoe zaken horen te zijn’. Normaal gesproken denk je niet over je principes na. Je denkt binnen je principes, ze vormen als het ware het ‘raamwerk’ van je leven. Pas als iemand je principes tegenspreekt begin je er over na te denken.

Wat is een ander woord voor principe?

Andere woorden voor principe zijn basis, basisbeginsel, basislijn, beginsel, fundament, fundering, grond, grondbeginsel, grondbegrip, grondgedachte, grondlijn, grondreg, grondslag, grondstelling, hoekst, hoeksteen, hoofdbeginsel, uitgangspunt, uitgangsvorm, veronderstelling, vertrekpunt en wezen.

Is het de of het principe?

Is het de of het principe In de Nederlandse taal gebruiken wij het principe.

Wat zijn principes voorbeelden?

Dit kunnen bijvoorbeeld eerlijkheid, geluk, vriendelijkheid of zingeving zijn. Onze principes zijn extern gericht en bepalen hoe we willen handelen in het leven. Ze zijn onze missie. Onze waarden zijn intern gericht en bepalen waarom we handelen.

Wat principes?

Principe – (Lat. principium), aanvang, uitgangspunt, oorsprong, oer-grond, grondstelling van het denken, kennen en handelen, een fundamenteele bewustheid, die al het overige fundeert, maar zelf niet afgeleid (en als op iets anders rustend) kan beschouwd worden. De term p.

Wat zijn je persoonlijke waarden?

Een persoonlijke waarde is iets dat jij belangrijk vindt. Je waarden zijn de dingen die er echt toe doen in je leven. Het geeft op een stenografische manier weer, waardoor jij gemotiveerd wordt. Je persoonlijke waarden in combinatie met je overtuigingen zijn de bron van je besluitvorming.

Wat betekent het gaat om het principe?

1) zelfgekozen regel voor hoe je leeft Voorbeeld: `uit principe geen vlees eten` 2) manier waarop iets werkt Voorbeeld: `het prin…

Welke principes zijn er?

Deze zeven principes deel ik graag met je.

 • Je bent geen slachtoffer. Het is altijd heel gemakkelijk om in de slachtofferrol te kruipen.
 • Heb schijt aan anderen.
 • Werk hard en voel je ongemakkelijk.
 • Wees dankbaar.
 • Omarm het onbekende.
 • Enjoy the Journey.

Wat voor principes zijn er?

Deze zeven principes deel ik graag met je….7 Universele Principes Om Te Leven Zoals Jij Wilt

 • Je bent geen slachtoffer.
 • Heb schijt aan anderen.
 • Werk hard en voel je ongemakkelijk.
 • Wees dankbaar.
 • Omarm het onbekende.
 • Enjoy the Journey.