Wat zijn complexe beleggingsfondsen?

Wat zijn complexe beleggingsfondsen?

Complexe beleggingsfondsen Zo wordt een beleggingsfonds dat volledig gericht is op specifieke, risicovolle typen obligaties als converteerbare obligaties of achtergestelde obligaties aan banken door ons als complex aangemerkt.

Wat gebeurt er op de vervaldatum van een gestructureerd product?

Vervaldatum. Gestructureerde producten kunnen een vervaldatum hebben. Na deze datum zijn ze niet meer verhandelbaar. Daarnaast worden ze doorgaans contant verrekend.

Wat is een gestructureerd beleggingsfonds?

Gestructureerde producten zijn beleggingsproducten die meestal zijn samengesteld uit een obligatie en een optie. Sommige beschermen tegen koersverliezen, andere hebben juist een hoog risico en geven kans op extra rendement.

Wat zijn complexe ETF’s?

Het fonds kocht (een representatieve mandje van) alle aandelen of obligaties die in de index zaten in dezelfde verhouding als dat ze in de index voorkomen. Zo werd de index nagebootst en volgde het indexfonds vanzelf de index.

Wat is geen reden om een gestructureerde product uit de markt te halen voor de vervaldatum?

Je kan het product waarschijnlijk heel moeilijk verkopen voor de eindvervaldag. Als je denkt het geld vóór de vervaldag nodig te hebben, dan beleg je er beter niet in. Denk er bovendien aan dat als het product kapitaalbescherming inhoudt, dit enkel van toepassing is op de vervaldatum. Risico op faillissement.

Kan ik mijn gestructureerd product zonder kapitaalbescherming op elk moment verkopen?

Doorgaans kunnen gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming inderdaad verkocht worden wanneer het u goed uitkomt. Die producten zijn dus risicovoller, maar leveren een hoger potentieel rendement op. Gestructureerde producten hangen af van een ander instrument, het onderliggende instrument.

Wat is gestructureerd product?

Gestructureerde producten zijn financiële producten die zijn opgebouwd uit meerdere beleggingen zoals aandelen, obligaties en opties. Zij hebben vaak andere kenmerken dan een directe belegging in een van deze instrumenten.

Wat zijn gestructureerde beleggingsproducten?

Gestructureerde producten zijn beleggingsproducten die bestaan uit een combinatie van verschillende type beleggingen. Vaak een obligatie en een optie, maar er zijn ook andere combinaties mogelijk. Er zijn gestructureerde producten die kans geven op een hoger rendement, maar ook een hoger risico hebben.