Wat zijn beschermde monumenten?

Wat zijn beschermde monumenten?

Sommige woningen zijn beschermd door de overheid. Dat zijn niet alleen de grote monumenten zoals kastelen, maar bijvoorbeeld ook woningen die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpszicht. De beschermde status van deze woningen staat de verkoop ervan echter niet in de weg.

Is mijn woning een beschermd monument?

Wat bouwkundig erfgoed betreft, kan je huis op 3 lijsten staan: de inventaris, de vastgestelde inventaris en de databank beschermingen. Alleen als je woning in die laatste databank voorkomt, is ze echt beschermd en aan een strenge regelgeving onderworpen.

Hoe worden monumenten beschermd?

Heeft u een monument? Dan is de bescherming wettelijk geregeld in de Erfgoedwet. Onder deze wet vallen ook groene monumenten, zoals tuinen en parken, en archeologische monumenten. Er zijn speciale financiƫle regelingen zoals subsidies en laagrentende leningen beschikbaar voor u als eigenaar van een rijksmonument.

Wat als je huis een monument is?

Uw pand vraagt om specialistische zorg; kosten voor onderhoud en restauratie vallen vaak hoger uit vanwege bijvoorbeeld gebruik van speciale materialen en technieken. De beschermde status van een monument gaat verder dan de buitenkant van het pand. Het interieur valt vaak ook onder de bescherming.

Wat is beschermd onroerend erfgoed?

Beschermd onroerend erfgoed Er zijn vier mogelijke vormen van bescherming: een beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht en een beschermde archeologische site.

Wat valt onder monumenten?

Een monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.

Hoe weet ik of een pand monumentaal is?

Ga naar amsterdam.nl/monumenten. Voer een adres in om na te gaan of een pand een rijks- of gemeentelijk monument is. In het Rijksmonumentenregister staan alle rijksmonumenten. Ook hier kunt u op adres zoeken.

Hoe weet ik of mijn huis erfgoed is?

Het erfgoedstatuut opzoeken. Je kan het erfgoedstatuut van een onroerend goed of vaartuig opzoeken in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed of op het Geoportaal.

Wat mag wel en niet bij een monument?

Wel vergunningsvrij is: Bij grootschalige vervanging van bouwmaterialen is geen sprake van gewoon onderhoud, maar van restauratie. Daar is wel een vergunning voor nodig. Bovendien: bij Rijksmonumenten alleen vergunningsvrij als ook de kleur en het materiaal niet wijzigt!

Wat mag je bij een monument?

Voor verbouwing of restauratie van uw monument heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor sloopwerk, een nieuwe uitbouw, het opnieuw voegen van een hele gevel of de vervanging van historisch glas in een raam.

Wat mag je veranderen aan een monument?

Heb ik een vergunning nodig voor verbouwing of restauratie van een beschermd monument? Voor verbouwing of restauratie van uw monument heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor sloopwerk, een nieuwe uitbouw, het opnieuw voegen van een hele gevel of de vervanging van historisch glas in een raam.

Hoe weet ik of mijn huis een monument is?