Wat zijn bedrijfsprocessen voorbeelden?

Wat zijn bedrijfsprocessen voorbeelden?

Voorbeelden van primaire bedrijfsprocessen zijn inkopen, produceren en verkopen. Voorbeelden van secundaire bedrijfsprocessen zijn de activiteiten die de afdeling personeelszaken, financiën en ICT ontplooien. De primair proces betekenis kun je nooit overschatten.

Welke soorten bedrijfsprocessen zijn er?

Er zijn drie soorten bedrijfsprocessen:

 • Primaire processen (ook wel operationele processen)
 • Managementprocessen (ook wel besturende processen)
 • Ondersteunende processen.

Hoe bepaal je bedrijfsstrategie?

De strategie bepaal je aan de hand van vijf elementen:

 1. Een visie bepalen voor de toekomst. Welke doelstellingen wil je precies behalen met jouw organisatie?
 2. De huidige situatie van jouw onderneming analyseren.
 3. Een missie formuleren.
 4. De ambitie bepalen voor jouw onderneming.
 5. Strategische thema’s vaststellen.

Wat is uitgaande logistiek?

Uitgaande Logistiek; betreft die waardeactiviteiten die te maken met de distributie van de eindproducten naar de klanten. Denk hierbij aan activiteiten als magazijnbeheer van de eindproducten, orderverwerking, de distributie en het feitelijke transport.

Wat is de value chain van Porter?

De value chain van Porter, ook bekend als de waardeketen van Porter, wordt ingezet om te achterhalen waar een organisatie zijn waarde heeft zitten binnen de primaire activiteiten en ondersteunende activiteiten van de organisatie. Zo wordt het concurrentievoordeel zichtbaar.

Wat is een organisatie proces?

Definitie van de Proces Organisatie Een Proces Organisatie kan eenvoudigweg omschreven worden als een organisatie die de uitvoering van “procesgericht werk” mogelijk maakt en stimuleert. Dit vraagt natuurlijk om meer uitleg over de betekenis van “procesgericht werk”.

Waaruit bestaat een bedrijfsproces?

Een bedrijfsproces bestaat uit een zich herhalende keten van activiteiten en deze keten is gefocust op het behalen van een bepaald eindresultaat. Zoals je product of dienst leveren aan de klant. In de meeste gevallen staan de verschillende bedrijfsprocessen met elkaar in verbinding.

Waar bestaan processen uit?

Een proces bestaat uit opeenvolgende processtappen die weer bestaan uit activiteiten en handelingen. Er zijn mensen/middelen nodig om het proces uit te voeren.

Hoe beschrijf je de strategie van een bedrijf?

Strategisch plan

 1. Beschrijf je ambitie, welke verschil je wilt gaan maken.
 2. Bepaal wat je wilt bereiken als organisatie en wanneer.
 3. Beschrijf de stappen die je gaat ondernemen.
 4. Bepaal hoe je de voortgang en resultaten gaat meten.
 5. Beschrijf wat je gaat ondernemen om je strategische doelen te bereiken.

Hoe luidt de strategie van het bedrijf?

In de visie van een onderneming moeten in elk geval de volgende elementen terugkomen:

 • Wat vindt de onderneming belangrijk in de omgeving en bij de doelgroep.
 • Identiteit van de onderneming vertaald naar de klant.
 • Lange termijn doelen van de organisatie.