Wat zijn allemaal maatschappelijke stages?

Wat zijn allemaal maatschappelijke stages?

Voorbeelden van maatschappelijke stages zijn:

  • Helpen op een kinderboerderij.
  • (voetbal)training geven aan kinderen.
  • Organiseren van een verwenmiddag voor ouderen.
  • Ouderen leren omgaan met de computer of andere apparatuur.
  • Voorlezen tijdens naschoolse opvang.
  • Opzetten van een website voor een vrijwilligersorganisatie.

Waarom moet je maatschappelijke stage lopen?

samengevat zijn de doelen voor een maatschappelijke stage: – jongeren kennis laten maken met de maatschappij. – jongeren een bijdrage aan de maatschappij laten leveren. – De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij vergroten. – jongere contact laten leggen met nieuwe groepen.

Waar moet een maatschappelijke stage aan voldoen?

Zo kan het bijvoorbeeld dat je een maatschappelijke stage van minimaal 30 uur moet lopen….Je moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je ouders moeten toestemming geven;
  • Als je op zondag werkt, heb je de zaterdag daarvoor vrij;
  • Je bent tenminste 5 zondagen vrij in een periode van 16 aaneengesloten weken.

Hoe lang duurt een maatschappelijke stage?

De maatschappelijke stage duurt minstens 30 uur. Scholen mogen zelf kiezen hoe lang de maatschappelijke stage duurt: veel scholen hebben een maatschappelijke stage van 60 uur. Je kind mag deze uren verdelen over zijn hele schoolloopbaan.

Wat is de bedoeling van een maatschappelijke stage?

Een maatschappelijke stage houdt in dat scholieren vrijwilligerswerk doen als onderdeel van het onderwijsprogramma, in plaats van de gebruikelijke lessen te volgen.

Waarom geen maatschappelijke stage?

De allergrootste kostenpost is echter dat scholieren de tijd die zij besteden aan maatschappelijke taken niet kunnen steken in het studeren. Soms lijkt het er op dat men het belangrijk vindt dat scholieren op school zitten, maar dat het niet belangrijk is wat ze op school doen.

Welk jaar maatschappelijke stage?

Als je 13, 14 of 15 jaar bent, mag je tijdens je maatschappelijke stage licht werk doen.