Wat zegt een laag kreatinine?

Wat zegt een laag kreatinine?

De kreatinineklaring is ook verlaagd als er minder bloed door de nieren stroomt, waardoor de nieren hun werk niet goed kunnen doen. Dit kan het geval zijn bij hartfalen of een andere stoornis in de doorbloeding van de nier.

Hoe bereken je creatinineklaring?

De creatinineklaring wordt als volgt berekend: (Ucreat* V) *1000 / (Pcreat *1440), waarbij Ucreat staat voor de urinecreatinineconcentratie in de urine (mmol/l), V voor het volume van de urine (ml/24 uur) en Pcreat voor de plasmacreatinineconcentratie (µmol/l). De klaring wordt uitgedrukt in ml/min.

Wat is een lage kreatinine waarde?

Als de nieren goed werken, wordt het creatinine goed gefilterd (gezeefd) in de zeeflichaampjes en komt zo in de urine. De hoeveelheid creatinine in het bloed zal daardoor laag zijn. Wanneer de nier minder goed werkt, zal het creatinine minder gemakkelijk uitgescheiden worden in de urine.

Lees ook:   Waarom luchtdicht isoleren?

Wat is Nierklaring?

Een maat voor de nierfunctie is bijvoorbeeld de creatinineklaring, het volume bloedplasma dat door de nieren per minuut wordt ontdaan van de door het lichaam geproduceerde stof creatinine, een afvalproduct van de stofwisseling in de spieren. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de glomerulaire filtratiesnelheid.

Wat is een normale creatinine waarde?

Als de nieren goed functioneren varieert de hoeveel kreatinine bij mannen tussen de 60 en 110 µmol/l en bij vrouwen tussen de 50 en 100 µmol/l.

Wat is een normale amylase waarde?

Search Search in Medische artikelen Verdere uitleg Normaal Vrouwen Normaal Laag Vrouwen Normaal Hoog Vrouwen Normaal Mannen Normaal Laag Mannen Normaal Hoog Mannen
Medische artikelen Verdere uitleg Normaal Mannen
Amylase meer informatie < 107
APTT meer informatie
ASAT meer informatie < 45

Welke oorzaken hebben verhoogd creatinine gehalte in het bloed?

5 Extreem zeldzame oorzaken van een verhoogd creatinine gehalte in het bloed: <1/jaar. 7.6 Synoniemen voor een verhoogd creatinine gehalte in het bloed zijn creatinine in bloed te hoog, verhoogde creatininespiegel in het bloed en hypercreatininemie.

Lees ook:   Wat te doen bij ziekte van Cushing hond?

Wat zijn de normale creatininewaarden?

Normale creatininewaarden zijn: Mannen: 0.6 tot 1.2 mg/dl; 53 tot 106 mcmol/l Vrouwen: 0.5 tot 1.1 mg/dl; 44 tot 97 mcmol/l Tieners: 0.5 tot 1.0 mg/dl

Kan een te hoge creatininespiegel veroorzaakt worden door de nieren?

Omdat een te hoge creatininespiegel meestal wordt veroorzaakt door de nieren zal vaak onderzoek worden gedaan naar de urine. Zo zal worden gekeken of er sprake is van proteïnurie (uitscheiding van eiwit in de urine) en/of hematurie (bloed in de urine). Ook andere bepalingen in de urine kunnen bijdragen aan het vaststellen van een nierziekte.

Hoe werkt een creatininetest?

Begrijpen hoe een test werkt. Een creatininetest meet hoeveel creatinine er in je bloed aanwezig is. De arts kan ook testen hoeveel creatinine er uitgescheiden wordt, door de hoeveelheid creatinine in urine te meten. Het gehalte in het bloed hoort laag te zijn, en in urine hoog.