Wat zegt de wet over veiligheid?

Wat zegt de wet over veiligheid?

Veiligheid en gezondheid op het werk is een wettelijke en maatschappelijke plicht. Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot hun pensioen. Ze mogen niet lichamelijk of geestelijk ziek worden door hun werk. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandigheden wet (Arbo-wet).

Wat zijn wettelijke vereisten?

rechtswetenschap: bepalingen volgens de wet; wettelijk voorschriften.

Waarom is veiligheid zo belangrijk?

Belang van veiligheid en vertrouwen Veiligheid en vertrouwen zijn als het ware smeerolie voor de samenleving: als mensen zich veilig weten en vertrouwen hebben, durven zij zich in vrijheid te bewegen, zaken met elkaar te doen, samen te werken. Het gevoel veilig te zijn is ook een basale menselijke behoefte.

Wat betekent wettelijke normen?

‘Wettelijk’ betekent: in een wet vastgelegd, neergeschreven in een wet. De inspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften. De wettelijke normen zijn overschreden.

Wat is de maximale looptijd van een cao?

Een cao kent een bepaalde looptijd (maximaal 5 jaar). Aan het einde van de looptijd eindigt een cao van rechtswege of door opzegging (afhankelijk wat in de specifieke CAO is afgesproken) en wordt een cao opnieuw voor een bepaalde tijd aangegaan.

Hoe is de Arbowet opgebouwd?

De wetgeving rond arbeidsomstandigheden is in drie niveaus ingedeeld: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. De Arbowet vormt de basis van de regelgeving en bevat geen concrete regels. In het Arbobesluit staan de regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan.

Hoe creeer je een veilige werkomgeving?

Een veilige werkomgeving creëer je met deze 6 tips

 1. Informeer de werknemers. Veilig werken begint met het naleven van de veiligheidsregels.
 2. Houd de werknemers op de hoogte.
 3. Zorg voor een opgeruimde werkvloer.
 4. Laat zien hoe het moet.
 5. Zorg voor goede voorzieningen.
 6. Bescherm jezelf en je werknemers.

Wat zijn algemene tips voor een veilige werkplek?

Zeven praktische tips voor werkgevers die een veilige werkomgeving willen creëren:

 • Begin met het benoemen van het gewenste gedrag.
 • Reageer als je grensoverschrijdend gedrag ziet of hoort.
 • Zet je ego aan de kant.
 • Reageer rustig als er iets mis gaat.
 • Geen medewerker met een functie maar een mens.
 • Spreek je waardering uit.