Wat zeg je in een evaluatie?

Wat zeg je in een evaluatie?

Evaluatie- en reflectieverslag

ONDERDELEN KERN
HOOFDSTUKKEN EN PARAGRAFEN UIT DE KERN
3 Informatie over de beoordeling van de uitvoering van je plannen. 3.7 Communicatie
3.8 Contact opdrachtgevers
3.9 Controle werk

Hoe leid je een evaluatie?

Instructie

 1. Bepaal wat je wilt evalueren. Baken het onderwerp af en maak het zo specifi ek mogelijk.
 2. Bepaal de aandachtsgebieden waarop je wilt evalueren.
 3. De teamleider start.
 4. Voer het inhoudelijke evaluatiegesprek.
 5. Bepaal verbeteracties en leg ze vast.
 6. Evalueer de evaluatie!

Hoe pak je een evaluatie aan?

Je evaluatiegesprek voorbereiden? Pas deze 3 tips toe!

 1. Start met een denkoefening. Wanneer je het moeilijk vindt om te starten aan de voorbereiding van je evaluatiegesprek, is een denkoefening de ideale oplossing.
 2. Evalueer naast jezelf, ook de werksfeer.
 3. Neem de juiste houding aan tijdens het evaluatiegesprek.

Hoe maak ik een goede zelfevaluatie?

7 Tips Om Jouw Zelfevaluatie Betekenisvoller te Maken

 1. Praat over je carrière. De zelfevaluatie moet niet alleen op je werk zijn gericht.
 2. Houd een open dialoog.
 3. Documenteer je prestaties.
 4. Vraag hoe zelfevaluaties worden gebruikt.
 5. Stel jezelf de moeilijke vragen.
 6. Blijf positief.
 7. Vraag om een training.

Wat is een zelfevaluatie?

Een zelfevaluatie is een bevraging over de eigen werking, de resultaten en output/outcome, de bedrijfsvoering en organisatie. In het kader van het toekomstige beleid is het belangrijk een goed zicht te hebben op hoe de organisatie werkt, voor wie ze werkt, wie wel of niet wordt bereikt, wat ze (niet) aankan, enz.

Wat is een evaluatiecriteria?

Standaarden en specificaties aan de hand waarvan individuen verschillende alternatieven (producten/merken) beoordelen en met elkaar vergelijken.