Wat wordt er getest bij bloedonderzoek zwangerschap?

Wat wordt er getest bij bloedonderzoek zwangerschap?

Bij iedere zwangere vindt aan het begin van de zwangerschap bloedonderzoek plaats voor het bepalen van je bloedgroep, de rhesusfactor, irregulaire antistoffen, hepatitis B, lues (syfilis), HIV (aids virus) en je hemoglobine (Hb) gehalte (ijzergehalte) om te zien of je bloedarmoede hebt.

Wat is Irregulaire antistoffen?

Irregulaire antistoffen zijn normaal niet in het bloed aanwezig. Het zijn afweerstoffen tegen andere bloedgroepen dan A en B. Ze kunnen ontstaan na een bloedtransfusie of na een zwangerschap.

Welke testen krijg je tijdens je zwangerschap?

Tijdens uw zwangerschap kunt u bloedonderzoek, een echo-onderzoek en de NIPT laten doen. Na de geboorte wordt bij de baby onder andere het gehoor getest en bloed afgenomen (hielprik). Deze testen onderzoeken of de baby ziekten of aandoeningen heeft.

Hoe lang duurt de uitslag van een bloedtest zwangerschap?

In tegenstelling tot de urinetest geeft een bloedtest geen directe uitslag — het kan een paar uur tot meer dan een dag duren. De test is wel gevoeliger en kan een zwangerschap eerder detecteren.

Hoeveel hCG in bloed bij zwangerschap?

Tijdens een normale zwangerschap zal de HCG-waarde ongeveer 50 U/L zijn tijdens de eerste week na de bevruchting en zal verdubbelen elke 1.5 tot 3 dagen gedurende de eerste 6 weken van de zwangerschap.

Wat is een hoge HCG waarde?

Wanneer je een urinetest neemt, wordt het hCG hormoon gemeten. Een waarde van dit hormoon van minder dan 5mlU/ml is een negatieve uitslag voor de zwangerschap, en een waarde van boven de 25mlU/ml is een positieve uitslag voor de zwangerschap.

Wat zijn normale HCG waarden?

Hoe hoog HCG bij 6 weken?

HCG-waarden tabel

Zwangerschapsduur Hoeveelheid IU/I
6 weken 1,080 – 56,500
7-8 weken 7,650 – 229,000
9-12 weken 25,700 – 288,000
13-16 weken 13,300 – 254,000

Hoe weet je of HCG stijgt?

Zwangerschapstesten voor thuisgebruik kunnen het een paar dagen later in de urine detecteren, afhankelijk van hun gevoeligheid. De hCG-concentratie stijgt snel en exponentieel: ze verdubbelt meestal elke 2 dagen3,4 in de eerste weken voordat ze een stabiel niveau (plateau) bereikt rond week 10.