Wat wordt er bedoeld met tegenrekening?

Wat wordt er bedoeld met tegenrekening?

Een tegenrekening is een bankrekening die opgegeven wordt als ‘partnerrekening’ van een andere bankrekening. Vooral spaarrekeningen hebben vaak een vaste tegenrekening.

Wat is een tegenrekening factuur?

Wat is een tegenrekening? Een tegenrekening is de grootboekrekening waarop je kosten boekt. Heb je bijvoorbeeld een boek gekocht dan kies je voor de tegenrekening “vakliteratuur”. De tegenrekeningen kun je terugvinden in de lijst van het rekeningschema.

Waar gebruik je een tussenrekening voor?

Een tussenrekening is een balansrekening en wordt gebruikt voor het verschuiven van geld. Dit doe je bijvoorbeeld als je geld overmaakt van de ene naar een andere rekening. Dan boek je dit op een tussenrekening. Ook wordt een tussenrekening gebruikt om kosten over een langere periode te verspreiden.

Wat is een interne overboeking?

Interne overboekingen zijn boekingen tussen je eigen rekeningen, zoals een overboeking van de rekening courant naar je spaarrekening.

Wat is een tegenrekening ABN Amro?

In de huidige voorwaarden is de verplichte tegenrekening omschreven als een spaar- of betaalrekening. Als u nog geen betaalrekening bij ABN AMRO heeft, hoeft u nu nog geen actie te ondernemen.

Wat is een tegenrekening SNS?

Tegenrekening van je hypotheek wijzigen Staat je rekening niet in Mijn SNS, heb je geen Mijn SNS of wil je dat we je helpen? Ga dan met een geldig identiteitsbewijs naar een SNS Winkel. Dan wijzigen we daar je tegenrekening en is het meteen goed geregeld.

Wat is de tegenrekening van voorraad?

Als tegenrekening wordt de rekening ‘Kostprijs Verkopen’ gebruikt. U heeft nog een saldo staan op uw tussenrekening ‘Voorraad’. Tevens is uw winst- en verliesrekening ‘Kostprijs verkopen’ gebruikt bij de telling, en heeft dus direct gevolgen voor uw Winst- en Verliesrekening.

Welke tegenrekening e boekhouden?

– Tegenrekening: kies de juiste tegenrekening waarnaar u het bedrag wilt verplaatsen. Als u een nieuwe tegenrekening wilt aanmaken, klikt u op het +-teken. – Kostenplaats: als u gebruik maakt van kostenplaatsen, geeft u hier aan op welke kostenplaats u het bedrag wilt boeken.

Welke tussenrekeningen zijn er?

Rekeningschema

0 Balans Rekeningen voor vaste activa, eigenvermogen en lang vreemd vermogen
2 Balans Tussenrekeningen
3 Balans Voorraden
4 resultaat Kostenrekening
5 resultaat Rekeningen voor verdeling indirecte kosten

Wat is tussenrekening lonen?

Tussenrekening lonen Hierop worden de netto uit te betalen lonen geboekt. Dit doe je vanuit de loonjournaalposten. Deze moeten weglopen tegen de salaris-betaalbestanden. Regelmatig controleren of er geen betalingen zijn blijven hangen, bijvoorbeeld omdat iemand handmatig betaald moest worden.

Waarom interne overboeking?

Waarom transferten of interne overboekingen? Transferten of interne overboekingen zijn interne transacties tussen de financiële rekeningen, dit wordt o.a. gebruikt ter controle van kas- en bankboek en kunnen verantwoord worden met interne verantwoordingsstukken.

Hoe kas boeken?

Voor de kas gebruik je een kasdagboek en voor de bank gebruik je een bankdagboek. Wanneer je geld van de bankrekening haalt om het in kas te steken, moet je dat geld overboeken. Wanneer je daarentegen geld uit de kas haalt om het op de bankrekening te plaatsen, moet je de omgekeerde beweging boeken.