Wat wordt er bedoeld met een klasse B brand?

Wat wordt er bedoeld met een klasse B brand?

Brandklasse B geeft aan dat het product geschikt is voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals olie, benzine, vetten,etc.

Welke voorbeelden zijn een vloeibare brandstof en kunnen aanleiding geven tot een B klasse brand?

Brandklasse B duidt aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van vloeistoffen en stoffen die vloeibaar worden (smelten). Zoals benzine, olie, was, kunststoffen.

Wat is brandklasse B?

Brandklasse B. Dit is een brand van vloeibare stoffen zoals: benzine, dieselolie, aceton, was. Geschikte blusmiddel: sproeischuimblussers, CO2 blussers of poederblussers.

Wat is de Brandklasse C?

Dit is een brand van gassen zoals: propaan, LPG, aardgas. Het beste om een brandklasse C te blussen is om als eerste de gaskraan dicht te draaien anders is er kans op explosiegevaar. Geschikte blusmiddel: poederblusser.

Wat is de Brandklasse D?

Brandklasse D. Dit is een brand van metaal zoals: aluminium, metaal, magnesium. Geschikte blusmiddel:poederblusser geschikt voor brandklasse D, ook wel metaalbrandblussers genoemd. Brandklasse E. Dit zijn elektriciteitsbranden.

Wat is de brandklasse E?

Brandklasse E. Dit zijn elektriciteitsbranden. Let op: brandklasse E is in Nederland vervallen omdat elektriciteit wel een oorzaak van brand kan zijn maar zelf niet brand. Door kortsluiting gaat bijvoorbeeld een computer branden. De computer staat in brand en niet het elektriciteit. Dit is dan brandklasse A brand en geen E.

Brandklasse B Dit is een brand van vloeibare stoffen zoals: benzine, dieselolie, aceton, was. Geschikte blusmiddel: sproeischuimblussers, CO2 blussers of poederblussers.

Welke brandblusser is voor wat?

Een brandblusser met brandklasse A is geschikt voor het blussen voor vaste materialen zoals textiel, hout en papier. Een brandblusser met brandklasse C is geschikt voor het blussen van gasbranden zoals aardgas, propaan, LPG en butaan.

Wat is de beste brandblusser voor thuis?

Sprayblusser is de beste blusser voor thuis En logisch, want dit is beslist het beste blusmiddel voor thuis. Bijna alle sprayblussers hebben de brandklassen ABF, deze brandblussers zijn dus geschikt voor vaste stoffen, vloeibare stoffen en vetbranden.