Wat vragen tijdens oudergesprek?

Wat vragen tijdens oudergesprek?

Goede vragen om te stellen tijdens een tien minuten gesprek

 1. Zie je hem vaak lachen?
 2. Hoe verhoudt hij zich tot andere kinderen?
 3. Hoe kan ik hem thuis helpen?
 4. Wat bedoel je met?
 5. Wat is er veranderd?
 6. Hoe wordt het onderwijs aangepast op individuele leerlingen?
 7. Wat verwacht je?

Wat bespreek je in een oudergesprek?

Dat betekent dat de leraar de ouders vraagt wat volgens hen belangrijk is in de schoolse ontwikkeling van hun kind en met hen bespreekt op welke manier zij hun kind thuis het beste kunnen ondersteunen. De school schept de voorwaarden daarvoor. Daarnaast is de leraar duidelijk over de eigen rol en de doelen in de klas.

Hoe voer je een 10-minutengesprek?

Tips voor een goed 10-minutengesprek

 1. Schrijf op waar je over wilt praten. Bedenk van tevoren waar je het over wilt hebben.
 2. Zorg dat je weet hoe je kind ervoor staat.
 3. Stel je open op.
 4. Maak geen verwijten.
 5. Voorkom discussies over de opvoeding thuis.
 6. Zet afspraken op papier.
 7. Maak een vervolgafspraak.

Hoe bereid je een oudergesprek voor?

Ik ontwierp een spiekbriefje met de 5 belangrijkste stappen voor het voeren van lastige oudergesprekken:

 1. Neem een open en stevige houding aan.
 2. Zet LSD in (Luisteren, samenvatten, doorvragen)
 3. Durf stil te zijn.
 4. Kies je belangrijkste argument.
 5. Sluit duidelijk af.

Wat vraag je tijdens een oudercontact?

Dan helpen we je hieronder op weg)….

 • Hoe gedraagt mijn dochter of zoon zich in de klas? Is hij of zij onzeker of verlegen?
 • Hoe ligt mijn kind in de groep? Is hij of zij populair, een meeloper, of eerder een eenzaat, neemt hij of zij het op voor anderen?
 • Wat zijn de sterke punten van mijn kind in de ogen van de leraar?

Wat zijn leuke vragen om te stellen?

Hieronder vind je 20 leuke vragen om te stellen, waarmee je iemand beter leert kennen.

 • Welke dag of welk moment uit je leven zou je willen herbeleven?
 • Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd?
 • Wat is het spannendste wat je hebt gedaan of meegemaakt?
 • Wat is de mooiste herinnering aan je ouder(s)?

Hoe voer je een gesprek met een ouder?

Tien tips om je zorgen te bespreken.

 1. Tip 1. Bespreek je zorgen direct.
 2. Tip 2. Oordeel niet.
 3. Tip 3. Wees nieuwsgierig.
 4. Tip 4. Weet wat je wilt bereiken.
 5. Tip 5: Luister actief. Actief luisteren betekent: doorvragen en samenvatten.
 6. Tip 6. Bouw het gesprek op.
 7. Tip 7. Zoek samenwerking.
 8. Tip 8. Geef ruimte aan emoties.

Wat is het doel van een oudergesprek?

Meestentijds is het doel van een oudergesprek om de betrokkenheid van de ouders bij hun kind op school te vergroten. Dat kan door elkaar te informeren. Nog krachtiger is het als elkaars kennis en ervaring gebruikt wordt.

Hoe voer je een Rapportgesprek?

Begin altijd positief (minstens 1 minuut!) Vertel bijvoorbeeld een leuke anekdote over de leerling, iets wat hij of zij heel goed kan of iets wat beter gaat dan de vorige keer. Belangrijk: ga ook na of de ouders dit goed in zich opnemen. Geef ze even de tijd om dit echt te horen.

Waarom 10 minuten gesprek?

Leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling leerling Maar het gaat tijdens een 10-minutengesprek niet alleen om leerprestaties. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind en het gedrag is de klas komen aan bod. Hierbij wisselen leerkracht en ouders informatie uit.

Wat is oudergesprek?

Tijdens dit oudergesprek vertelt de leerkracht aan ouders hoe het gaat met de voortgang van hun kind. Meestal onderbouwt de leerkracht dit met het schoolrapport en de toetsresultaten. Daarnaast kunnen ouders tijdens een 10-minutengesprek vragen stellen.

Waarom vragen stellen onderwijs?

Om goed te kunnen functioneren in de (toekomstige) maatschappij moeten leerlingen een actieve, kritische en onderzoekende houding ontwikkelen. Leerkrachten kunnen dit positief beïnvloeden door het stellen van effectieve vragen. Effectieve vragen zetten namelijk aan tot actief denken en dát is wat we willen bereiken.