Wat voor delict is diefstal?

Wat voor delict is diefstal?

Diefstal wordt gezien als een zwaar delict: een misdrijf (en geen overtreding). De maximumstraf is dan ook niet mild: er kan maximaal vier jaar gevangenisstraf opgelegd worden of een geldboete van de vierde categorie (zo’n 20.000 euro). De rechter heeft bij diefstal ook de mogelijkheid om een taakstraf op te leggen.

Wat verstaan we onder diefstal?

Diefstal is een in het strafrecht als misdrijf aangemerkt delict dat bestaat uit het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom. Voorbeelden zijn zakkenrollerij, kunstroof en struikroverij. Wie zich schuldig maakt aan diefstal wordt een dief genoemd, een vrouwelijke dief is een dievegge.

Wat is het verschil tussen diefstal en inbraak?

Een inbraak valt onder gekwalificeerde diefstal, omdat er naast de diefstal (wegnemen van het eigendom van een ander) tevens sprake is van het betreden van een niet-openbare ruimte. De straffen voor gekwalificeerde diefstal zijn hoger dan voor eenvoudige diefstal.

Is diefstal een Klachtmisdrijf?

Voor de meeste misdrijven is geen formele klacht nodig om tot vervolging over te gaan. Ook al legt bv. een benadeelde van een diefstal geen klacht neer, of trekt deze de klacht later in, toch kan er vervolging worden ingesteld.

Waaronder valt diefstal?

Diefstal is het op onrechtmatige wijze in bezit nemen van andermans eigendom. Diefstal komt in vele vormen voor. Grofweg worden twee categorieën diefstal onderscheiden: eenvoudige diefstal en gekwalificeerde diefstal.

Wat gebeurt er bij diefstal?

Een eenvoudige diefstal heeft een maximale straf van vier jaar detentie (in de gevangenis) of een geldboete van maximaal €18.500,-. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een boete of een gevangenisstraf, de rechter mag ook een werkstraf opleggen. Voor gekwalificeerde diefstal staat een hogere straf.

Wat is diefstal met verzwarende omstandigheden?

Er bestaan een aantal verzwarende omstandigheden bij diefstal. Een aantal voorbeelden van een verzwarende omstandigheid zijn dat de diefstal bij nacht wordt gepleegd, door braak of inklimming of door twee of meer personen.