Wat verwachten leerlingen van leraren?

Wat verwachten leerlingen van leraren?

Wat willen leerlingen eigenlijk van docenten?

 • Begroet je leerlingen elke les. Een simpel ‘Goedemorgen’ zorgt voor een klein beetje persoonlijk contact aan het begin van de les.
 • Lach!
 • Geef aandacht.
 • Moedig creativiteit aan.
 • Geef tijd.
 • Stel eisen!
 • Geloof in je leerlingen.

Wat vinden leerlingen een goede docent?

Uit onderzoek (van Gennip) gepubliceerd onder de titel “Wat is de ideale leraar?” vonden de leerlingen dat goede leraren:

 • ervoor zorgen dat leerlingen hun werk maken.
 • de klas onder controle hebben.
 • bereid zijn om leerlingen die hulp nodig hebben te helpen.
 • goed kunnen uitleggen.

Wat vind ik belangrijk als docent?

Een goede docent laat ons zelf nadenken en meedenken Als we zelf nadenken dan ontdekken we ook veel meer en het geeft een fijn gevoel als de docent je laat zien dat je zelf dingen weet en kunt oplossen. De docent zou vaker aan ons moeten vragen hoe we een les vonden gaan.

Wat kan je doen tijdens Mentoruur?

Leerlingen in een rij zetten van groot naar klein, van donker naar licht, van goed in wiskunde etc en er dan een foto van maken.

 • Theatersport: Twee leerlingen tegenover elkaar. De ene leerling belt aan.
 • Theatersport: Twee leerlingen tegenover elkaar.
 • Theatersport: Met alle leerlingen in een kring staan.
 • Wat is een Mentoruur?

  Eén van de twee mentoren geeft het mentoruur. In het mentoruur ga je aan de slag met je klas, je leert wat je mentor voor je kan doen, welke school- en klasregels er zijn, hoe je daarmee omgaat in een groep en wat we samen verstaan onder een veilige school voor iedereen.

  Wat is een mentor les?

  Mentorlessen zijn online lessen die mentoren in het VO ondersteunen bij het voeren van gesprekken in de klas over actuele en relevante onderwerpen rond mediawijsheid die niet binnen het verplichte curriculum vallen.

  Wat verwacht je van het onderwijs?

  Vrijheid om te kiezen wat goed voor ze is en uiting geven aan hun persoonlijke mening en eigenheid. Aanpassing en individualisering: het mogen wijzigen van zaken zodat die beter aansluiten bij hun behoefte. Gedetailleerde kritiek en een blik achter de schermen om te ontdekken wat er nu echt gebeurt.

  Welke verwachtingen van school?

  Wat mag u van de school verwachten? De school zorgt voor een veilig klimaat, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. De school stelt zich tot doel de aanwezige talenten van elk kind maximaal te ontwikkelen. Om dat te bereiken stellen we hoge eisen.

  Wat verwacht je van een basisschool?

  Wat mogen de ouders van de school verwachten: Daarbij neemt het aanleren van de (basis)vaardigheden, lezen, schrijven, rekenen en taal een centrale plaats in. Zeker niet minder belangrijk vinden we de sociaal emotionele- en creatieve ontwikkeling van leerlingen.

  Wat is een goede leerling?

  …..een goede leerling bij het vak Nederlands is een kritische leerling. Deze leerling wil weten waarom hij iets moet leren en laat zich niet afschepen met drogredenen of voorkeuren van de docent of medeleerlingen.

  Hoe ben je een goede docent?

  Een goede docent worden

  • Wat hebben je leerlingen nodig?
  • Doelen stellen.
  • Lesprogramma’s maken.
  • Betrek de studenten erbij.
  • Laat ze zelfstandig dingen ontdekken.
  • Het leerproces versterken.
  • Voortgang evalueren.
  • Succes belonen en fouten benutten.