Wat valt onder voorzieningen?

Wat valt onder voorzieningen?

Voorbeelden van kleinschalige openbare voorzieningen zijn buurt- en wijkcentra, basis- en voortgezet onderwijs, centrum voor gezondheidszorg, huisarts, kinderopvang, opvang van bepaalde doelgroepen en gemeentelijke instellingen en diensten zoals een wijkvoorziening van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Wat is een wettelijke voorziening?

Hiermee worden voorzieningen of producten en diensten bedoeld die voor iedereen gebruikelijk (normaal) zijn om zelf (in) te kopen. Bijvoorbeeld een elektrische fiets, een elektrisch verstelbaar bed.

Wat is een algemeen gebruikelijke voorziening voor het doen van boodschappen?

U kunt bij uw gemeente of wijkteam meer informatie krijgen over de voorzieningen en diensten bij u in de buurt. Voorbeelden waaraan u kunt denken zijn; Boodschappendienst: van uw plaatselijke kruidenier tot aan een grote supermarkt. Glazenwasser: die uw ramen aan de buitenkant kan lappen.

Wat zijn de voorwaarden van een voorziening?

Voorwaarden voorziening. Een ander soort voorziening die in Nederland is toegestaan betreft de voorziening die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren. Dit is alleen toegestaan indien een uitgave eens in de paar jaar voorkomt, maar wel betrekking heeft op alle boekjaren.

Wat is een algemene voorziening?

Algemene voorziening. Een algemene voorziening is het aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning. Criteria algemeen gebruikelijk.

Wat is een voorziening groot onderhoud?

De voorziening groot onderhoud betreft een zogenaamde egalisatierekening. Het heeft ten doel om de kosten van een grote uitgave evenredig te verdelen over de jaren. Om het principe te verduidelijken volgt hierna een voorbeeld. Onderneming XYZ B.V. heeft een groot bedrijfspand in haar bezit om haar ondernemingsactiviteiten uit te kunnen voeren.