Wat valt er onder voertuigen?

Wat valt er onder voertuigen?

Een voertuig is een vervoersmiddel zonder motor. Hierbij kan je denken aan een kinderwagen, fiets of winkelwagentje. Een motorvoertuig is een voertuig aangedreven door een motor, zoals een auto, bus of vrachtwagen.

Wat is een voertuig volgens de wet?

Motorvoertuigen zijn in de definitie van het Nederlandse Reglement verkeersregels en verkeerstekens alle gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen (inclusief snorfietsen), fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

Wat zijn dienstvoertuigen?

Naast de dienstvoertuigen van de politie (met of zonder politiestriping), de wagens van de brandweer en de ambulances van de dienst 100, evenals de privéambulances (bestemd en speciaal uitgerust voor het vervoer van zieken en gewonden), wordt nog een aantal andere voertuigen als prioritair beschouwd, zonder verder …

Wat is de definitie van een voertuig?

Een voertuig is een vervoermiddel met wielen of glijvlakken voor het vervoer over land van personen en goederen.

Welke 6 voertuigen zijn er?

Benzine / aardgas

  • Euronorm 0: geen toegang tot LEZ.
  • Euronorm 1: Vrije toegang tot 01/01/2020.
  • Euronorm 2: Vrije toegang tot 01/01/2025.
  • Euronorm 3: Vrije toegang tot 01/01/2028.
  • Euronorm 4: Vrije toegang tot LEZ.
  • Euronorm 5: Vrije toegang tot LEZ.
  • Euronorm 6: Vrije toegang tot LEZ.

Hoe lang mag je een auto slepen?

Als een bestuurder een andere bestuurder sleept, mag er tussen beide voertuigen maximaal 5 meter zitten. Het is verstandig dat de gesleepte auto de alarmlichten aan heeft, voor extra zichtbaarheid.

Hoe lang touw auto slepen?

Een auto slepen – wetgeving De afstand tussen het slepende en het gesleept wordende voertuig mag niet meer dan 5 meter bedragen. Het is verboden om sleephandelingen te verrichten tussen een motor en een auto – in beide richtingen.