Wat te doen met leegstaande winkels?

Wat te doen met leegstaande winkels?

Het aantal leegstaande winkel- en kantoorpanden is ondanks de coronacrisis in Nederland gedaald, maar niet in (middel)grote steden. Zo heeft een stad als Hengelo nog steeds meer dan twintig procent leegstaande winkelpanden in het centrum. Hun oplossing: het ombouwen van winkels naar woningen.

Wat te doen met een leegstaand pand?

Bouw leegstaande kantoren om tot woonruimte voor studenten. Denk na over het huisvesten van vrijwilligersorganisaties in leegstaande winkels. Gebruik lege etalages voor billboardreclame van het wijkteam. Haal de bioscoop terug na het centrum en organiseer thematische filmavonden in een leeg winkelpand voor minima.

Wat is een leegstaande woning?

Wat is leegstand en onbewoond? Een leegstaand huis/pand is niet gemeubileerd op wat stoffering na. Het zijn vaak panden die ’te koop’ staan. Met onbewoond bedoelen we een huis of pand dat u langer dan twee maanden niet gebruikt.

Hoe lang mag een woning leegstaan?

U mag uw woning 6 maanden leeg laten staan. Na deze 6 maanden moet u (eigenaar of beheerder van de woning) de lege woning bij de gemeente melden. Dat geldt voor alle typen (zelfstandige) woningen, dus ook voor woningen in een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Hoeveel betaal je voor leegstand?

Werd je woning ongeschikt verklaard, dan wordt vanaf aanslagjaar 2021 een te indexeren basisbedrag van 1.100 euro vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de woning op de lijst voorkomt. P staat voor het aantal periodes van 12 maanden dat de woning zonder onderbreking is opgenomen in de inventaris.

Wat kost een leegstaande woning?

Aan de opname in een inventaris is een belangrijk nadeel verbonden voor de eigenaar: Blijft het onroerend goed minstens twaalf maanden in het register, dan betaalt de eigenaar een specifieke belasting, de “leegstandsheffing”. Deze bedraagt minstens 990 euro per jaar voor een eenpersoonsgezin.

Wat kost leegstand?

Hoeveel woningen staan leeg?

Niet alleen kantoren en maatschappelijk vastgoed kampen met leegstand. In Nederland staan meer dan 190.000 woningen al meer dan anderhalf jaar lang leeg. Dat is een op de veertig huizen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).