Wat te doen bij chemische brandwond?

Wat te doen bij chemische brandwond?

Chemische brandwonden Het is essentieel om de brandwonde 30 tot 60 minuten grondig met lauw water te spoelen. De urgentie is om de chemische stof ter plaatse en zo snel mogelijk na contact te verdunnen en te verwijderen. Vermijd zoveel mogelijk contact tussen het spoelwater en de gezonde huid.

Hoeveel minuten moet een chemische brandwond gekoeld gespoeld worden?

Bij brandwonden door een chemische stof 30 minuten spoelen.

Wat is chemische brandwonden?

Chemische brandwonden. Chemische brandwonden zijn een stuk hardnekkiger en ontstaan door inwerking van chemicaliën op de huid én alle weefsels onder je eerste huidlaag. De reactie is gelijkaardig aan thermische brandwonden, maar de chemische stof kan ook in de bloedbaan terechtkomen en vergiftiging veroorzaken.

Hoe voorkom je een brandwond?

Raak een brandwond als het kan niet aan om de kans op een infectie klein te houden. Smeer geen zalf op brandwonden. Afdekken van een droge, rode plek is niet nodig. Als de wond open is of als er blaren zijn, doe er dan tijdelijk een vet gaas op of plastic huishoudfolie. Zo kan er geen vuil bij komen.

Lees ook:   Hoeveel slangen mag je in huis hebben?

Wat is de eerste hulp bij brandwonden?

Eerste hulp bij brandwonden Eerst water de rest komt later! Koel de brandwonde onmiddellijk af! Binnen 20 minuten na het branden, koel af gedurende 20 minuten, met lauw water (het koelste dat het slachtoffer gedurende 20 minuten kan verdragen).

Hoe ontstaat een tweedegraads brandwond?

Oppervlakkige tweedegraads brandwond (rozerood, glanzend, met blaren) Bij een oppervlakkige tweedegraads brandwond is de huid rozerood en glanzend en er ontstaan blaren. Meestal genezen deze brandwonden binnen 2 weken. Hoe de wond behandeld moet worden, hangt af van de grootte van de blaren.

Hoe behandel je een slachtoffer met een chemische stof in het oog?

Spoel een bijtende stof direct uit uw oog met lauw kraanwater, minstens 10 minuten lang.

  1. Houd uw hoofd onder de kraan en kijk in de straal, hoe moeilijk het ook is.
  2. Laat tegelijk de wastafel of een emmer vollopen. Doe uw hoofd in het water. Trek uw oogleden goed uit elkaar en beweeg uw hoofd heen en weer.

Hoe lang moeten chemische brandwonden worden gespoeld?

Hoe ziet een chemische brandwond eruit?

Lees ook:   Wie is afgevallen bij Lego Masters?

De huid kan afsterven, zwart of grijs verkleuren, roodheid of blaren vertonen, gezwollen en pijnlijk zijn. Pijn kan ook ontbreken bij diepe schade. Oogletsel en blindheid kunnen ontstaan. Chemische brandwonden worden ingedeeld in graden, waarbij het zelfde systeem als bij brandwonden wordt gebruikt.

Wat zijn Bevriezingswonden?

Bij een eerstegraads bevriezingswond is over het algemeen geen medische hulp nodig. Bij een tweedegraads vrieswond is de huid grijswit. Vaak is er sprake van blaarvorming op de bevroren lichaamsdelen. Deze blaren kunnen ook na enige tijd verschijnen en kunnen met een heldere maar ook met bloederig vocht zijn gevuld.

Wat moet je vooral niet doen bij een brandwond?

Koelen met ijs wordt afgeraden; het vergroot de kans op onderkoeling en doet pijn.” “Verwijder kleding, tenzij die vastzit aan de wond. In dat geval beschadig je de huid alleen maar meer. Probeer ook om sieraden zoals ringen af te doen, om te voorkomen dat die je vingers afknellen als ze opzwellen.”

Wat moet je doen als er bij het slachtoffer een vuiltje in het oog zit?

Verwijder alleen vuiltjes die zich op het witte deel van het oog bevinden. Veeg het vuiltje met het puntje van een schoon gaasje naar de binnenste ooghoek (aan de neuszijde). Neem contact op met een (oog)arts als het niet lukt om het vuiltje te verwijderen.

Hoe oog afdekken?

U kunt het oog afdekken met een oogverband. Uw oog kan wat rust krijgen, doordat u niet kunt knipperen. En als er een oogverband voor uw oog zit, kunt u niet in uw oog wrijven. Voor de genezing is afdekken niet nodig.

Lees ook:   Hoe voorkomen dat saus schift?

Hoe lang spoelen bij gevaarlijke stof?

Gebruik bij voorkeur spoelvloeistof of anders lauw water. Spoel de huid tenminste 45 minuten met lauw water of spoel totdat een zorgprofessional het overneemt.

Hoe lang spoelen bij bijtende stof op arm?

Spoel de huid met lauw, stromend water gedurende minstens 30 minuten. Raadpleeg een arts als het letsel ernstiger is dan een lichte roodheid, bijvoorbeeld als het gaat om een wit- of grijsverkleuring, afschilferen, blaarvorming … Bij ernstige gevallen zal een behandeling in een brandwondencentrum nodig zijn.

Hoe ziet een eerstegraads brandwond eruit?

Een eerstegraads brandwond is een rode, droge, pijnlijke plek. De verbrande huid ziet er hetzelfde uit als bij verbranding door de zon. Een oppervlakkige tweedegraads brandwond is ook rood en pijnlijk, maar nu ontstaan er ook blaren. De wond is vochtig bij kapotte blaren.

Hoeveel gradaties van bevriezing zijn er?

Net als bij een brandwond kan een bevriezingswond onderverdeeld worden in de drie gradaties eerste- tweede of derdegraads wond. Bij een eerstegraads vrieswond wordt de huid eerst blauwgrijs en daarna bleek. Er komt een stekende pijn op. Wanneer je weer in een warme omgeving komt, gaat de huid tintelen.