Wat staat er in mijn statuten?

Wat staat er in mijn statuten?

De statuten gelden als de grondwet van de vereniging. Ze beschrijven de rechten en plichten van de leden en van het bestuursorgaan, ze structureren de vereniging, … Ze bepalen ook wie lid kan worden van de vzw en van het bestuursorgaan.

Wat zijn statuten voorbeeld?

Statuten zijn de basis voor uw organisatie. Hierin staan de interne regels en afspraken van de rechtspersoon. Bijvoorbeeld: in de statuten staat hoe de bestuurders worden benoemd. Als er ooit onduidelijkheid is over hoe uw organisatie moet handelen, dan leest u in de statuten wat u moet doen.

Waar worden de statuten bewaard?

Als je de statuten niet bij de Kamer van Koophandel kan opvragen, kan je ze opvragen bij de notaris die destijds de statuten heeft opgesteld. De notaris bewaart een exemplaar van de statuten. Dit is vaak het geval bij oudere statuten. De notaris kan kosten in rekening brengen voor het opvragen van de statuten.

Heeft elk bedrijf statuten?

Elke organisatie heeft zijn eigen interne regels die nageleefd moeten worden. Voor een onderneming als de BV heten deze regels statuten. De statuten zijn de basis van de BV en maken deel uit van de oprichtingsakte, zonder statuten geen BV.

Hoe kan je statuten wijzigen?

Het bestuur van een stichting kan besluiten de statuten te wijzigen. Maar alleen als dit is toegestaan volgens de statuten. Wijzigingen moeten steeds in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd.

Wat betekent het statuut?

statuut – zelfstandig naamwoord uitspraak: sta-tuut 1. officiële tekst met regels van de organisatie ♢ in de statuten staat dat iemand vier jaar lid van het bestuur mag zijn Zelfstandig naamwoord: sta-tuut het statuu…

Wat zijn statuten in een vennootschap?

De statuten vormen de basis van de oprichtingsakte van je vennootschap.. Het is als het ware de grondwet van je onderneming. In dit document worden de rechten en de plichten van de verschillende partijen bepaald.

Waar vind je de statuten van een bedrijf?

Waar kan ik de statuten opvragen als deze kwijt zijn? Als je de statuten kwijt bent kan je deze opvragen bij de Kamer van Koophandel. Voor oudere statuten geldt dat je die bij de notaris die de onderneming heeft opgericht kan opvragen.