Wat staat er in de wet over het discrimineren bij sollicitaties en werk?

Wat staat er in de wet over het discrimineren bij sollicitaties en werk?

Bij een sollicitatie en op het werk mag geen sprake zijn van ongelijke behandeling. Dit betekent dat werkgevers geen onderscheid mogen maken op de zogenoemde discriminatiegronden. In sommige gevallen mogen zij hierop een uitzondering maken.

Wie kan mij helpen met het vinden van een baan?

U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar werk. UWV helpt u daarbij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via de tips en hulpmiddelen op werk.nl, of met een persoonlijk gesprek op het Werkplein of de UWV-vestiging bij u in de buurt.

Wat doe je als je geen baan kunt vinden?

Wat als je geen werk kunt vinden?

 • Wat te doen wanneer je geen werk kunt vinden?
 • Open een groot sollicitatie-offensief.
 • Ga een extra opleiding doen.
 • Ga vrijwilligerswerk doen.
 • Neem tijdelijk simpel werk aan.
 • Ga ervaring opdoen in het buitenland.

Hoe noem je mensen die voor de overheid werken?

Bij de overheid werken ruim 400.000 mensen in 7 overheidssectoren. Elke ambtenaar die bij een overheidssector in dienst treedt, legt een eed of belofte af.

Wat zegt de wet over discriminatie op de werkvloer?

Discriminatie op het werk is in de Arbowet opgenomen bij ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken.

Wat is discriminatie bij sollicitatie?

Onder discriminatie verstaat men in het algemeen het maken van verboden onderscheid tussen mensen op grond van bijvoorbeeld afkomst, ras, religieuze overtuigingen, sekse, seksuele geaardheid, handicap of chronische ziekte.

Hoe kom ik zo snel mogelijk aan een baan?

Volg deze stappen om sneller een baan te kunnen vinden:

 1. Zoek naar vacatures die passen bij je kwalificaties. Maak een lijst van je werkervaring, opleidingen en vaardigheden.
 2. Optimaliseer je motivatiebrief en cv.
 3. Vraag je netwerk om hulp.
 4. Overweeg een tijdelijke functie.

Hoe kom ik aan een passende baan?

Wanneer je op zoek gaat naar een (nieuwe) baan, is het goed om te weten welke baan en wat voor type bedrijf er bij je past. De manier waarop jij jouw loopbaan invult, is afhankelijk van de fase waarin je zit. Ben je je aan het oriƫnteren? Door tests te maken, kom je er achter wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.

Is een baan vinden moeilijk?

Uit een online onderzoek van vacaturezoekmachine Jobrapido onder zo’n 3.500 werkzoekenden blijkt dat de meerderheid van de respondenten (58%) van mening is dat het vinden van een baan in Nederland nog steeds moeilijk (39%) of zelfs heel moeilijk (19%) is.

Wat zijn allemaal overheidsinstellingen?

Hieronder vallen bijna alle overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld ministeries, waterschappen, provincies, gemeentes, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de politie.

Wat is het verschil tussen de overheid en de regering?

De overheid is het hoogste gezag op een bepaald grondgebied. In Nederland hebben we een parlementaire democratie. Daarin heeft de volksvertegenwoordiging, het parlement, het laatste woord. Verder bestaat de overheid uit een regering met een staatshoofd.

Welke wetten beschermen ons tegen discriminatie?

De Nederlandse wet over discriminatie

 • Wet College voor de Rechten van de Mens.
 • Algemene wet gelijke behandeling.
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
 • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd.
 • Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
 • Wet onderscheid arbeidsduur.