Wat sluit je af bij brand?

Wat sluit je af bij brand?

Blus met een sproeischuimblusser of een CO²-blusser Ook in de CO²-blusser zit niet geleidend gas. Een ander groot voordeel van een CO²-blusser is dat deze geen nevenschade veroorzaakt en de schade beperkt blijft tot waar de brand zat. Tip: Zorg ervoor dat je bij het blussen altijd voldoende afstand houdt!

Wat te doen bij beginnende brand?

Als er thuis toch brand uitbreekt zijn er vier stappen waar je aan moet denken.

 1. Eigen veiligheid. Stop met wat je aan het doen bent. Alarmeer iedereen in je huis.
 2. Beoordeel de situatie. Bepaal of de brand nog is te blussen.
 3. Informeer de hulpdiensten. Bel 112.
 4. Verleen hulp.

Waaruit bestaat de branddriehoek?

Voor brand zijn er drie elementen nodig: een brandbare stof, een chemische reactie en een ontstekingsbron. Dit wordt ook wel de branddriehoek genoemd. Als een van deze elementen ontbreekt, kan er geen brand ontstaan.

Wat moet er gebeuren bij een kleine brand?

Als er brand is

 • Blijf rustig.
 • Waarschuw iedereen in de woning.
 • Verlaat de woning via beschikbare vluchtroutes.
 • Sluit ramen en deuren om zuurstoftoevoer te verminderen.
 • Verzamel op de afgesproken verzamelplaats.
 • Bel 112.

Wat is een brandpreventie?

Brandpreventie is het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen. Brandpreventieve voorzieningen dragen bij aan de brandveiligheid van een gebouw.

Wat moet je doen als iets in brand staat?

Wat kun je doen als je in brand staat?

 1. Niet rennen! Staat je jas in de fik, dan is het is belangrijk dat je niet gaat rennen! Dat maakt het alleen erger.
 2. Uitkijken. Als er iemand anders in de buurt is, kan deze je redden door zijn jas op jou te leggen.
 3. Afkoelen. Na het doven van de vlammen moet je je afkoelen.

Wat is Stap 4 in je vluchtplan?

Spreek af wie er zorgt voor (welke) kinderen/huisgenoten en/of huisdieren als er brand uitbreekt. Stap 4. Bepaal de ontmoetingsplek buiten.

Wat is een smeulbrand?

Smeulen is de eerste fase van een brand. Tijdens de smeulfase is er onvoldoende zuurstof om verder te ontwikkelen. Een brand in de vlammenfase heeft minimaal 14% zuurstof nodig, bij een smeulbrand is er minder dan 5% zuurstof aanwezig. Een smeulbrand kenmerkt zich verder door veel rookontwikkeling.

Wat is de Vuurdriehoek?

De vuurdriehoek Vuur ontstaat als er een brandbare stof, zuurstof en warmte (temperatuur) in de juiste verhouding en hoeveelheid aanwezig zijn. Deze drie elementen vormen samen de zogenaamde vuurdriehoek.

Wat is een Gloeibrand?

Vlammen gaan bij een gebrek aan zuurstof uit: het vuur is grotendeels uitgebrand. Als de brandbare reststoffen heet zijn, gaan ze gloeien. Een voorbeeldvan een gloeibrand zijn de steenkolen/houtskool op een barbecue.

Wat is belangrijk bij het controleren van een brand?

Ook al is het nog zo’n klein brandje, u moet altijd eerst alarm slaan, zodat alle aanwezigen in het pand veilig naar buiten kunnen komen. Nadat alle aanwezigen zijn gealarmeerd, schat u de situatie in en checkt u of u toegang heeft tot de juiste blusmiddelen om het brandje te blussen.

Wat is een brandpreventieve maatregel?

Er wordt rekening gehouden met een situatie waarin brand ontstaat. Men zorgt ervoor dat de kans op eventuele uitbreiding bij brand zo klein mogelijk wordt gehouden. Mogelijke technische preventieve maatregelen zijn de aanleg van een sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie en de aanwezigheid van blusmateriaal.