Wat na ERCP?

Wat na ERCP?

Enkele uren na het ERCP-onderzoek kunt u in principe licht vloei- baar voedsel krijgen. Zo nodig zal de verpleegkundige u vragen vol- ledig nuchter te blijven de eerste uren en dagen na het onderzoek. In dit geval krijgt u via de intraveneuze katheter voldoende vocht en voeding toegediend.

Wat als ERCP niet lukt?

Soms lukt het niet om de katheter in de galweg of alvleeskliergang te Page 3 3/4 Patiënteninformatie brengen. In dat geval kan een sneetje worden gemaakt (papillotomie) om de opening te vergroten en het opvoeren van de katheter te vergemakkelijken.

Wat is Post ERCP pancreatitis?

ERCP is een afkorting voor ‘Endoscopisch Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie’. Dit betekent een kijkonderzoek van de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier.

Doet een ERCP pijn?

U kunt na het onderzoek last hebben van buikpijn, omdat er tijdens de E.R.C.P. lucht in uw darm geblazen is. Meestal verminderen de klachten in de eerste uren na het onderzoek. Als er verder geen complicaties zijn en uw bloeduitslagen goed zijn, mag u in de loop van de avond weer normaal eten.

Hoelang duurt ERCP?

Een ERCP duurt doorgaans een 30 tot 45 minuten. Soms kan het onderzoek uitlopen tot meer dan een uur. Het kan zijn dat de arts besluit direct een behandeling uit te voeren. Wanneer hij bijvoorbeeld galstenen signaleert, kan hij deze met een speciaal grijpertje of met een ballon verwijderen.

Hoe lang nuchter voor ERCP?

Eten en drinken Om ernstige complicaties zoals longontsteking te voorkomen, moet u voor het onderzoek nuchter zijn. Dit houdt in: Tot 6 uur vóór het onderzoek alleen een licht ontbijt zoals 2 beschuiten of 2 crackers of 1 boterham. Tot 2 uur vóór het onderzoek alleen heldere dranken gebruiken (thee, water of appelsap).

Waarom ERCP onderzoek?

Een ERCP wordt vaak uitgevoerd wanneer de arts vermoedt dat er galstenen aanwezig zijn of wanneer er sprake is van geelzucht. Ook het vermoeden van een ontsteking in de alvleesklier of een vernauwing in de galwegen kan reden zijn tot het uitvoeren van een ERCP.

Wat betekent papillotomie?

klepje in de twaalfvingerige darm waarop de afvoerbuis van de galblaas en de afvoerbuis van de alvleesklier uitmonden. Voorbeelden: Met een papillotomie (het inknippen van de Papil van Vater) kan de afvoermogelijkheid hersteld of verbeterd worden.

Hoe gaat een ERCP?

Een maag-, darm- en leverarts kijkt met een endoscoop (een kleine flexibele slang met een cameraatje) in de twaalfvingerige darm. Daar komen de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier in de darm uit. Via de endoscoop brengt de arts een dun slangetje (katheter) in de opening van de galwegen.

Hoe lang duurt een ERCP?

Hoe gaat een ERCP onderzoek?