Wat moet er in een maandrapportage?

Wat moet er in een maandrapportage?

Alles wat in de maandrapportage wordt gezegd en getoond, moet iets vertellen. Dit maakt het gebruik van referenties noodzakelijk….Een goede maandrapportage moet iets vertellen

 • doelstellingen;
 • vorige maand(en) of vorig jaar;
 • budgetten;
 • prognoses.

Wat betekent rapportages?

Een rapportage bevat bevindingen en/of resultaten van onderzoek. En het verschil tussen rapportage en rapport? Oorspronkelijk was een rapportage het uitbrengen van een rapport, dus de verslaglégging. Maar de verslaglegging heeft nu ook zelf de betekenis van ‘verslag’.

Hoe maak je rapportage?

Zo schrijf je een begrijpelijke rapportage over je cliënt

 1. Schrijf in complete zinnen. Professionals schrijven in hun dossiers vaak heel korte zinnen, losse woorden en zinnen zonder onderwerp.
 2. Schrijf objectief.
 3. Schrijf actief.
 4. Pas op voor vaktaal en afkortingen.
 5. Begrijpelijke rapportage.
 6. Andere methoden.

Wat moet er in een managementrapportage?

Inhoud van de managementrapportage Geef relevante data die het rapport onderbouwt. Leg bovendien uit waarom die informatie belangrijk is. Zorg ervoor dat je zowel de voors- als de tegens beschrijft. De directie moet immers goed geïnformeerd zijn om beslissingen te nemen die in het belang zijn van het bedrijf.

Wat is een financiële maandrapportage?

Wat is een financiële rapportage? De financiele rapportage bestaat in de basis uit de presentatie van de financiele cijfers. De balans, resultatenrekening en bij andere ondernemingen aangevuld met een overzicht van de kasstromen. Ontwikkelingen in het resultaat, omzet en kosten zijn dan goed vergelijkbaar.

Hoe ziet een rapport eruit?

Je schrijft op wat je observeert of signaleert, welke zorg je met welk doel verleent, en hoe die zorg verloopt. Hierdoor weten je collega’s wat er aan de hand is en wat zij moeten doen. Je waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de zorg en je voorkomt fouten.

Wat voor soort rapporten zijn er?

Men kan allerlei verschillende soorten rapporten onderscheiden, bijvoorbeeld: Adviesrapport: verslag van een organisatieadvies. Afstudeerverslag: verslag van een afstudeeropdracht. Autopsie rapport: rapport van de lijkschouwer (Coroner’s Report) met verslag van een autopsie.

Is het of de rapportage?

Is het de of het rapportage In de Nederlandse taal gebruiken wij de rapportage.

Welke vormen van rapportage zijn er?

4. Rapportagevormen

 • 4.1 Mondelinge rapportage.
 • 4.2 Tekstuele rapportage.
 • 4.3 Dashboardrapportage.
 • 4.4 Online resultatenrapportage.
 • 4.5 Storyboardrapportage.
 • 4.6 Rapporteren met grafieken, schalen en tabellen.

Waar moet een schoolrapport aan voldoen?

Het rapport is volgens de Van Dale ‘een overzicht van behaalde cijfers’. Een blik op de huidige rapporten maakt al snel duidelijk dat die omschrijving behoorlijk gedateerd is, althans voor de meeste rapporten in het basisonderwijs. Er staan er ook dingen op als gedrag, werkhouding, concentratie en samenwerken.

Wat is een periodieke rapportage?

Periodieke rapportages geven inzicht in hoe het met het bedrijf gaat en hoe het ervoor staat. Deze rapportages kunnen vervolgens belangrijke informatie geven over de financiële status, begrotingen en beslissingen.

Welke financiële rapportages zijn er?

4 Rapportages die van belang zijn voor iedere ondernemer 1. Liquiditeitsplanning

 • Periodevergelijking. Met de liquiditeitsplanning kijkt u in de toekomst, maar resultaten uit het verleden zijn net zo belangrijk.
 • Betaalgedrag. Nog iets wat in de lijn van geldstromen ligt, is betaalgedrag.
 • Voorraad.