Wat moet er in de samenvatting van een onderzoek?

Wat moet er in de samenvatting van een onderzoek?

Je samenvatting of abstract is een korte weergave van je scriptie. Hierin wordt kort en bondig beschreven waar je scriptie over gaat, zodat je lezers precies weten wat ze ervan kunnen verwachten. De samenvatting is het eerste scriptie-onderdeel dat lezers lezen.

Hoe ziet een goede samenvatting eruit?

In een goede samenvatting staan namelijk alleen maar hoofdzaken. De belangrijkste informatie in een tekst die wordt gegeven over het onderwerp noemen we hoofdzaken. Minder belangrijke informatie noemen we bijzaken. Bijzaken bevatten voorbeelden of extra uitleg bij de hoofdzaken.

Wat staat in samenvatting?

Een samenvatting geeft antwoord op de vraag: wat staat er eigenlijk?! Je vertelt zo kort mogelijk wat er in de tekst staat: je zet de hoofdzaken uit de tekst op een rij en laat de bijzaken voor wat ze zijn.

Lees ook:   Hoeveel zetels telt het Vlaamse parlement?

Hoe maak je een korte samenvatting?

Hoe maak je een goede samenvatting?

 1. Lees/bekijk de tekst één keer oriënterend.
 2. Lees de tekst gericht door.
 3. Lees de tekst nauwkeurig en begin met je samenvatting.
 4. Schrijf per kopje een samenvatting in je eigen woorden.
 5. Controleer of je alle belangrijke informatie in jouw samenvatting hebt verwerkt.

Waar moet de samenvatting in een verslag?

In de inhoudsopgave moeten alle hoofdstukken van het verslag vermeld worden. Dat betekent dus dat ook het voorwoord, de inhoudsopgave zelf, de samenvatting, de literatuurlijst en de bijlagen in deze inhoudsopgave staan.

Hoe sluit je een samenvatting af?

Schrijf je bijvoorbeeld een samenvatting van een rapport, dan haal je uit de inleiding het doel van de tekst en de centrale vraag. Uit het slot haal je de hoofdbevindingen en aanbevelingen. In het middenstuk selecteer je de belangrijkste ondersteunende feiten en argumenten.

Hoe schrijf je een correcte samenvatting?

Hoe schrijf je een goede samenvatting?

 • Stap 1: streep de belangrijkste passages aan. Loop eerst de belangrijkste onderdelen van je tekst na: inleiding en slot.
 • Stap 2: orden je informatie.
 • Stap 3: schrijf de samenvatting.
 • Stap 4: maak het overzichtelijk.
 • Stap 5: check je samenvatting.
Lees ook:   Welke sport voor kind met DCD?

Hoe vat je goed samen tijdens een gesprek?

Samenvatten en reflecteren

 • Bedenk van tevoren wat je met het gesprek wilt bereiken en bedenk bij elk doel de juiste vraag.
 • Begin het stellen van vragen altijd met een korte neutraal geformuleerde open vraag.
 • Houd je mond als de ander aan het praten is.
 • Vraag door op onduidelijkheden.
 • Vat samen wat er is gezegd en.

Welke vormen van samenvatten zijn er?

Soorten samenvattingen

 • Samenvoegende samenvatting.
 • Verbindende samenvatting.
 • Afrondende samenvatting.

Wat is een ander woord voor samenvatting?

aperçu, bilan, bulletin, epitome, excerpt, extract, historiek, hoofdlijn, kijk, resumé, resumptie, revue, samenvatting, schets, staat, synopsis, terugblik, uittreksel, wedersamenstelling. uittreksel (zn) : aftreksel, excerpt, extract, samenvatting.

Hoe maak je een overzichtelijke samenvatting?

Hoe maak je een goede samenvatting?

 1. Zoek uit welke stof je moet leren.
 2. Lees de tekst één keer zorgvuldig door.
 3. Markeer het belangrijkste.
 4. Breng structuur aan in je samenvatting.
 5. Maak slim gebruik van Word.
 6. Schrijf in je eigen woorden.
 7. Vat per hoofdstuk samen.
 8. Maak een begrippenlijst per hoofdstuk.
Lees ook:   Hoe bak je een Houthakkerssteak?

Hoe maak je een samenvatting stappenplan?

Stappenplan samenvatten

 1. Lees de tekst rustig door.
 2. Ga op zoek naar moeilijke woorden en zoek hier de betekenis van op.
 3. Verdeel de tekst in stukken.
 4. Zoom in op details.
 5. Bepaal de hoofd- en bijzaken.
 6. Schrijf de informatie die je over hebt kort op.
 7. Controleer als laatste je samenvatting door hem nog een keer door te lezen.