Wat moet er allemaal in een werktekening?

Wat moet er allemaal in een werktekening?

Wat voor informatie staat er op een werktekening? Op een werktekening kun je informatie vinden over de constructie, de maatvoering, de technische details en installatietekeningen. Deze informatie wordt weergegeven op verschillende schaalniveaus.

Waaruit bestaat een bouwkundige tekening?

Een bouwtekening is een technische tekening van een gebouw of kunstwerk. Er bestaan verschillende soorten bouwtekeningen, zoals ontwerptekeningen, bestektekeningen, werktekeningen, detailtekeningen, constructietekeningen en installatietekeningen.

Wat is een werktekening en wie maakt deze?

Een werktekening is een technische tekening gemaakt door de architect of aannemer waarop de plannen van de bouw of verbouwing tot in detail zijn uitgewerkt. Meestal wordt hiervoor schaal 1:20 gebruikt. Samen met het bestek geeft de werktekening een compleet beeld van hoe het bouwproject eruit zal zien.

Wat zijn detailtekeningen?

Een detailtekening is een uitgewerkte bouwtekening gemaakt door een bouwkundig tekenaar of architect. Zoals de naam al zegt geef je in tegenstelling tot bij een plattegrond of een doorsnede in een detailtekening de details van het ontwerp aan. Dit wordt meestal gedaan op een schaal vanaf 1:15 tot zelfs 1:10.

Hoe heet de norm waarin de richtlijnen voor het lezen van tekeningen zijn opgenomen?

Lijntypen. In bouwkundige tekeningen worden voor bepaalde toepassingen steeds dezelfde lijntypen gebruikt. De afspraken die hierover zijn gemaakt, zijn na te lezen in NEN-ISO 128-23 (nl). Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste lijnen en hun toepassingen.

Hoe noem je de tekening waar één onderdeel van een meubel in verschillende aanzichten op staat?

Bij orthografische projectie wordt een driedimensionaal object vanuit verschillende hoeken gezien op een plat vlak getekend. Men plaatst alle aanzichten op een voorgeschreven manier onder en naast elkaar in een enkele tekening. Van belang is daarbij hoe tegen een object moet worden aangekeken.

Wat is een Renvooi bouw?

renvooi, verklaringen, symbolenlijst. 1. Op bouwtekeningen is het renvooi een nadere verklaring, aantekening of aanvulling. Deze aantekeningen kunnen vrij omvangrijk zijn, als het ware een kort bestek (klik op afbeelding onder).

Wat staat er in een onderhoek?

In de rechter onderhoek van de bouwtekening bevindt zich een stempel of onderhoek. Daarin staat de volgende informatie:projectnaam; omschrijving van wat er op tekening staat (plattegrond, gevel, doorsnede); herkomst van de tekening (bureau, bedrijf, instelling);