Wat moet de accountant controleren?

Wat moet de accountant controleren?

Een accountant controleert de financiële handelingen en rapportage van een bedrijf. Het is wettelijk voorgeschreven dat grote en middelgrote ondernemingen beschikken over een verklaring van een accountant over de getrouwheid van hun jaarrekening.

Wat is geen financieel overzicht?

Indien sprake is van een bijlage bij de belastingaangifte gaat de accountant na of al dan niet sprake is van een financieel overzicht. Aan een belastingaangifte kunnen specificaties zijn toegevoegd ter rekenkundige of anderszins technische verduidelijking van (bedragen in) de aangifte.

Wat zijn Samenstellingsopdrachten?

Een samenstellingsopdracht wordt in de standaard 4410 Opdrachten voor het samenstellen van jaarrekeningen door accountants gedefinieerd als: “Een opdracht waarbij een accountant deskundigheid inzake administratieve verwerking en financiële verslaggeving toepast om het management te ondersteunen bij het opstellen en …

Wat is Bedrijfsverkenning?

Na de bedrijfsverkenning bespreekt de accountant met het team of de collega de opdracht. Ook specialisten, zoals een fiscalist, worden betrokken. In dit overleg wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen bij de klant in en na het boekjaar, specifieke gebruikers van de jaarrekening, continuïteit, budget en dergelijke.

Wat is een assurance opdracht?

Een ‘assurance-opdracht’ is een opdracht waarbij een accountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken.

Wat is een Beoordelingsopdracht accountant?

Bij een beoordelingsopdracht beoordeelt de accountant hoe uw organisatie er in hoofdlijnen uit ziet. Hij gaat na hoe uw cijfers tot stand zijn gekomen, welke regelgeving daarop van toepassing is en voert cijferanalyses uit. Daarbij stelt hij ook een aantal kritische vragen.

Wat doet een controle accountant?

Wat voor werkzaamheden heeft een controlerend accountant? Deze accountant bekijkt of de uitgaven en inkomsten kloppen met wat er wordt ingeleverd aan facturen. Daarnaast inspecteert hij ook of de afschrijvingen van het bedrijf goed uitgevoerd zijn en of dat hun bezittingen goed aangegeven zijn.

Waarom risicogericht samenstellen?

Het risicogericht samenstellen was het antwoord van de accountancy op het geautomatiseerd administreren. Boekhoudsoftware had de kwaliteit van bedrijfsadministraties zodanig verbeterd, dat de accountant daar weinig werk meer aan had.

Wat is een Samensteldossier?

Volgens de Accountantskamer moeten samensteldossiers op zichzelf leesbare dossiers zijn en is verwijzen naar een administratiedossier niet voldoende. Een dossier is van cruciaal belang om inzichtelijk te maken wat er al is gedaan en of dat is gedaan in overeenstemming met de geldende vereisten.