Wat mag niet in de septische put?

Wat mag niet in de septische put?

Tips voor een goede werking van een septische put Vermijd het lozen van zepen en azijn in de afvoer. Doorspoelen van moeilijk afbreekbare producten zoals vochtige doekjes, tampons, … is af te raden. Gebruik geen zwaar toiletpapier.

Wat kost een IBA systeem?

Zonder tussenkomt van de gemeente kost een IBA 2.500 tot 5.000 euro. De plaatsingskost ligt tussen 2.000 en 3.500 euro. Deze prijzen zijn exclusief BTW.

Wat mag er in een IBA?

Huishoudelijk afvalwater mag niet ongezuiverd geloosd worden. In principe wordt huishoudelijk afvalwater opgevangen in een riolering en gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).

Wat is een IBA systeem?

Een septictank of IBA 1 is een eenvoudig IBA-systeem. Het is een waterdichte, ondergrondse tank waarin huishoudelijk afvalwater tijdelijk wordt opgevangen. De vaste bestanddelen kunnen verteren en blijven dan als een soort slib in de tank achter. Na vertering wordt het afvalwater geloosd op een sloot of beek.

Hoe septische put verluchten?

Verluchting septische put

  1. Zorg dat de ontluchting niet uitmondt naast een dakraam of ventilatierooster!
  2. Bij bestaande woningen/gebouwen werd de ontluchting vaak gerealiseerd via de RWA-standleidingen, aangesloten op het DWA-systeem.

Hoeveel kost een waterzuiveringsinstallatie?

Kostprijs. De prijzen voor een waterzuiveringsinstallatie variëren van 2.000 euro tot 7.500 euro, maar er zijn ook uitschieters tot 10.000 euro mogelijk. Het stroomverbruik en de energiekosten zijn afhankelijk van systeem tot systeem, maar kosten je toch enkele honderden euro’s per jaar.

Hoe kan ik zelf mijn afvalwater zuiveren?

Met een septische put kun je het afvalwater van huis of woning weer meer vloeibaar maken. Echt het afvalwater zuiveren doet een septische put niet. Een septische put is vooral geschikt voor de opvang en eerste zuivering van het zwarte water. Dit is afvalwater dat afkomstig is van het toilet.

Waar moet een IBA aan voldoen?

De overheidsinstantie die dit voorschrijft kan ook aangeven welke klasse dit moet zijn. In de meeste gevallen voldoet u met een IBA klasse 1 aan de eisen van het Lozingsbesluit. In een waterwingebied of in het geval van veel afvalwater kunnen er extra eisen worden gesteld aan lozingen op het oppervlaktewater.

Hoe IBA aansluiten?

Het plaatsen van de IBA is in de eerste plaats een verplichting van de eigenaar van de woning, maar in sommige gemeenten komt de rioolbeheerder tussen. Dit kan enerzijds door een gemeentelijke subsidie, anderzijds door het volledig overnemen van de plaatsing en het onderhoud.