Wat mag je verwachten van een casemanager?

Wat mag je verwachten van een casemanager?

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven.

Wie betaald casemanager?

Casemanagement wordt meestal vergoed uit de basisverzekering van de persoon met dementie. De vergoeding valt onder wijkverpleging. Afhankelijk van uw situatie kunt u begeleid worden door een wijkverpleegkundige of casemanager.

Waarom casemanager verzuim?

Een casemanager verzuim begeleidt het re-integratieproces namens de werkgever en is het aanspreekpunt voor de werknemer. Daarnaast geeft deze advies en zorgt ervoor dat alle partijen op tijd doen wat ze moeten doen. Een casemanager speelt dus een belangrijke rol binnen het re-integratieproces van een werknemer.

Lees ook:   Wat is apporteren?

Wat is een casemanager?

De casemanager kan dus verschillende rollen hebben en bestaat uit verschillende personen: De leidinggevende als de verzuimbegeleider en contactpersoon naar de medewerker De procesbegeleider binnen je organisatie die ervoor zorgt dat alle stappen op tijd en op de juiste manier worden uitgevoerd (vaak HR of toch ook de leidinggevende)

Wat is de rol van de casemanager?

Casemanager Een coördinator die overzicht heeft over de diverse aspecten van het cliëntsysteem en het (complexe) aanbod en bemiddelt tussen individuele vraag en concreet aanbod. De rol van de casemanager is verder regelen dat afspraken met cliënten worden gemaakt en dat de afspraken door de cliënt worden nagekomen.

Wie heeft er recht op een casemanager dementie?

Wie heeft er recht op een casemanager dementie? Iedereen bij wie de diagnose alzheimer of dementie is vastgesteld heeft recht op een casemanager. In sommige regio’s kunt u bij een vermoeden van dementie al een beroep doen op de casemanager. De casemanager is er ook voor de mantelzorger.

Lees ook:   Waar bestaat het eigenvermogen uit?

Wat is een casemanager voor mantelzorgers?

Voor mantelzorgers is de casemanager een luisterend oor en aanspreekpunt. Een casemanager helpt bij: Het bieden van emotionele begeleiding. Een casemanager is een vast en vertrouwd gezicht. Hij is getraind in het omgaan met dementie en herkent weerstand of hulpweigering. Welke ondersteuning de casemanager geeft is afhankelijk van de hulpvraag.

Hoeveel dossiers per casemanager?

Casemanagers werkend in opdracht van de bedrijfsarts hebben (beperkt) toegang tot het bedrijfsgeneeskundig dossier van de werknemer voor zover de bedrijfsarts dat noodzakelijk acht in het kader van de gedelegeerde taken.

Wat doet een casemanager taakdelegatie?

Als Casemanager Taakdelegatie heb je niet alleen een belangrijke rol als procesbegeleider, maar faciliteer je bovendien de bedrijfsarts. Je onderzoekt in overleg met de werknemer de belastbaarheid van de werknemer. Je probeert draagvlak te creëren en neemt daarbij de beleving van de werknemer als uitgangspunt.

Wat doet een casemanager jongeren?

De Casemanager stelt behandelplannen op voor jongeren met gedragsproblemen of psychosociale problemen. Vaak worden deze aangemeld door de ouders. De Casemanager voert gesprekken met en observeert de cliënt en stelt op basis hiervan een behandelplan op.

Lees ook:   Hoe verwijder ik een achtergrondfoto?

Wat verdient een wijkverpleegkundige?

cao Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT). Dit betekent minimaal € 2554,98 en maximaal € 3707,64 bruto per maand wanneer je 36 uur per week werkt. De hoogte van je salaris is afhankelijk van je werkervaring.

Wat doet een Verzuimadviseur?

De verzuimadviseur coördineert en bewaakt alle zorg rondom het ziekteverzuim. Hij of zij verzorgt de verzuimbegeleiding van individuele werknemers wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid en/of re-integratie.

Wat mag een casemanager taakdelegatie?

Bij taakdelegatie neemt de casemanager een aantal vastomlijnde taken van de bedrijfsarts over, zoals het opvragen van relevante (medische) gegevens en het inschakelen van andere professionals in het re-integratietraject. Dit altijd onder toezicht (supervisie) van de bedrijfsarts die eindverantwoordelijke is.