Wat mag je bouwen op de erfgrens?

Wat mag je bouwen op de erfgrens?

Als u gaat bouwen tegen de erfgrens mag dat alleen als dat de grens is tussen uw erf en dat van een andere particulier of bedrijf. Als de erfgrens naast openbaar toegankelijk gebied ligt, moet u 1 meter uit de erfgrens blijven. Een brandgang telt niet mee als openbaar toegankelijk gebied.

Wat als buren over erfgrens bouwen?

Wat u altijd kunt doen is het overbouwde stuk grond in eigendom overdragen, uiteraard tegen een verkoopprijs, aan de buren. Deze wijziging van de erfgrens dient dan te worden ingeschreven bij het kadaster. Behoudt u liever zelf het stuk grond? Dan is het een mogelijkheid om een erfdienstbaarheid te laten vestigen.

Hoe hoog mag een muur op de erfgrens zijn?

Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Voor bomen en heggen geldt geen maximale hoogte. Maar ze mogen niet te dicht bij de erfgrens staan.

Hoe werkt ladderrecht?

Wat het ladderrecht inhoudt Anders dan de term doet vermoeden gaat dit recht een stuk verder dan alleen maar het mogen plaatsen van een ladder om werkzaamheden te verrichten. Ook het plaatsen van steigers en bouwliften, het aanvoeren van bouwmaterialen en het stutten van muren kunnen daar bijvoorbeeld onder vallen.

Hoever moet een schuur van de erfgrens staan?

U moet een meter vrijhouden tussen het tuinhuis en de openbare weg, het openbare groen en het voorerf. Heeft u een hoekhuis dan mag u soms aan de zijkant vergunningsvrij bouwen. Wordt het bijgebouw meer dan 10m2, dan moet u een meter van de erfgrens met de buren blijven.

Hoe hoog mag je bouwen naast erfgrens?

De algemene regel is dat bijgebouwen buiten de 4 meter hoger mogen zijn dan 3 meter mits zij dus aan specifieke regels voldoen. Deze regels hebben te maken met de dakvorm en de bouwhoogte ten opzichte van het erf van de buren.

Hoe ver moet een schutting uit de erfgrens staan?

Hoogte erfafscheiding Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Voor bomen en heggen geldt geen maximale hoogte. Maar ze mogen niet te dicht bij de erfgrens staan.