Wat keert een ongevallenverzekering uit?

Wat keert een ongevallenverzekering uit?

Een ongevallenverzekering biedt dekking als je blijvend invalide raakt of komt te overlijden door een ongeluk. Bijvoorbeeld als je valt, wordt aangevallen of aangereden. De verzekeraar keert dan een vast bedrag uit. Het geld kun je gebruiken om verlies aan inkomen op te vangen als je niet meer kunt werken.

Wat is het doel van een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering keert een bepaald bedrag uit aan jou of je nabestaanden als je blijvend invalide wordt of komt te overlijden door een ongeluk. Jij of je nabestaanden krijgen dit bedrag dus alleen als je invalide raakt of overlijdt door een ongeval. Niet als dit gebeurt, omdat je bijvoorbeeld ziek wordt.

Wat is een ongevallen overlijdensverzekering?

Met de verzekering Ongeval en overlijden bent u verzekerd voor allerlei soorten ongelukken waardoor iemand komt te overlijden. De verzekering geldt dus niet alleen voor ongelukken met de auto, maar ook voor ongevallen met andere voertuigen. En zelfs ongevallen buiten het verkeer zijn verzekerd.

Lees ook:   Wat is een kenmerk van een vicieuze cirkel?

Wat is een persoonlijke ongevallenverzekering?

U ontvangt een bedrag als u blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval buiten uw huis. Bijvoorbeeld een ongeval in een winkel, tijdens het sporten of op het schoolplein. U bent ook verzekerd in het verkeer als voetganger, bestuurder of passagier.

Wat is een rekeningverzekering?

Rekeningverzekering. Deze verzekering is verbonden aan uw zicht- of spaarrekening en treedt in werking bij het overlijden door ongeval van de verzekeringnemer. De aangeduide begunstigde krijgt op dat moment een vergoeding die gelijk is aan het saldo van uw zicht- of spaarrekening.

Wat is het verschil tussen een persoonlijke ongevallenverzekering en een arbeidsongevallenverzekering?

Bij een ongeval tijdens het werk kun je als loontrekkende terugvallen op de verplichte arbeidsongevallenverzekering van je werkgever, maar daar ben je in je vrije tijd niets mee. Daarom is er de ongevallenverzekering die je financiële bescherming biedt wanneer je in de privésfeer het slachtoffer van een ongeval wordt.

Lees ook:   Wat is CRI 95?