Wat kan je in groep 2?

Wat kan je in groep 2?

In groep 2 leert jouw kind onder andere:

 • Tellen tot 20 en weer terug.
 • Het benoemen van ‘buurgetallen’ dus 9 en 11 zijn de buren van 10.
 • De namen van de week benoemen.
 • Rijmen.
 • Lettergrepen klappen.
 • Het benoemen van vormen als ovaal.
 • De woordenschat wordt groter.
 • De eigen naam schrijven.

Wat moet je weten voor groep 3?

Zo moet een kind in groep 3 eenvoudig logisch kunnen redeneren, veel informatie kunnen verwerken en opslaan in het geheugen en aandacht kunnen vasthouden. Ook moet het de Nederlandse taal voldoende beheersen om instructies te kunnen volgen en gedragsregels aan te leren.

Wat krijgen de kinderen in groep 3?

In het begin van groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van de telactiviteiten uit groep 2. Kinderen leren getallen herkennen en schrijven. Daarnaast maken ze kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’. Wat later in groep 3 leren kinderen de + en – tekens kennen en gaan ze echte sommen maken.

Hoe denkt een kind van 7?

Een zevenjarige denkt logisch na, kent oorzaak en gevolg en beredeneert zijn keuzes. Hij kan nu ook een spreekbeurt houden: een onderwerp kiezen, bedenken wat hij wil vertellen en daar een mooi verhaal van maken.

Welke leeftijd kan een kind schrijven?

Tussen zes en negen jaar. Op deze leeftijd leren kinderen lezen en schrijven. Het is heel belangrijk om te leren lezen. Bij alle vakken op school is het nodig om goed te kunnen lezen, ook bij rekenen.

Wat mag je verwachten van een kind van 7?

Het concentratievermogen en het geheugen van een 7-jarige nemen sterk toe. Het kind leert nu goed te lezen en wil dit ook zelfstandig doen. Daarnaast krijgt een kind van 7 jaar inzicht in geld. Hij leert waar het voor is en dat je niet zomaar spullen uit een winkel mee mag nemen.

Wat moet een kind van 7 jaar kunnen op school?

Cognitieve ontwikkeling Op school leert je kind lezen, schrijven en rekenen. Dat zijn belangrijke mijlpalen in zijn cognitieve ontwikkeling. Want voor alle andere schoolvakken moet hij kunnen lezen, schrijven en soms ook rekenen.

Hoe noem je een kind van 7 jaar?

Schoolkind. Een schoolkind is een kind dat (basis)onderwijs geniet. In Nederland zit een schoolkind in groep drie tot en met acht van de basisschool. In Vlaanderen volgt het kind het eerste tot het zesde leerjaar van de lagere school.

Wat kan een kind van 7 zelfstandig?

Voor een zevenjarig kind is onafhankelijkheid heel belangrijk. Dan bedoelen ze niet alleen dat ze zich zelf willen aankleden ( en zelf bepalen wat ze aantrekken) en hun eigen tanden kunnen en willen poetsen. Ze willen ook belangrijke beslissingen zelf nemen.

Wat moet een kind in groep 2 allemaal kunnen?

Dit leert je kind

 • (letter)klanken herkennen.
 • vloeiend en verstaanbaar vertellen.
 • ‘hakken en plakken’ van korte woorden [link hakken en plakken]
 • eerste/laatste woord van zin benoemen.
 • twintig minuten luisteren.
 • rijmen.
 • eigen naam schrijven.
 • twee of drie lettergrepen samenvoegen tot woord.