Wat is weerleggen van een argument?

Wat is weerleggen van een argument?

weerleggen – regelmatig werkwoord uitspraak: weer-leg-gen 1. met argumenten aantonen dat het niet juist is ♢ hij weerlegde mijn bewering met overtuiging Regelmatig werkwoord: weer-leg-gen ik weerleg …

Hoe herken je een tegenargument?

Met een tegenargument of een tegenwerping ontkracht je een standpunt of een argument, je maakt dat standpunt of argument minder aanvaardbaar. Tegenargument en tegenwerping worden tegenwoordig gezien als synoniemen.

Wat is het verschil tussen argument en tegenargument?

Standpunt met geheel van bijbehorende argumenten dat het standpunt ondersteunt (argumenten) of ontkracht (tegenargumenten). Een tegenargument is een uitspraak waarmee een schrijver of spreker een standpunt ontkracht. Een uitspraak waarmee een schrijver of spreker een argument ontkracht.

Hoe schrijf je een goed argument?

Goede argumenten voldoen aan twee eisen:

  1. Een goed argument is juist. Dat wil zeggen: het is waar wat je zegt.
  2. Een goed argument is daarnaast geldig: het gaat over het onderwerp van het meningsverschil en niet over iets anders.

Hoe begin je conclusie betoog?

Een conclusie is het gebruikelijkst: de stelling wordt herhaald en de belangrijkste argumenten worden in andere bewoordingen nogmaals gegeven. Voeg geen nieuwe argumenten meer toe! Een samenvatting geeft ook in andere bewoordingen weer wat je hebt verteld, oftewel de stelling en de belangrijkste argumenten.

Kunnen weerleggen betekenis?

rechtswetenschap: aantoonbaar of beargumenteerd tegenspreken.

Hoe maak je een tegenargument?

Nadat je een aantal alinea’s met argumenten geschreven hebt, kun je je tekst nog sterker maken door een tegenargument te geven en deze te weerleggen. Ook dit doe je in een aparte alinea. Je bedenkt je dan waarom iemand het juist niet eens zou zijn met jouw standpunt.

Wat zijn argumenten en tegenargumenten?

Standpunt met geheel van bijbehorende argumenten dat het standpunt ondersteunt (argumenten) of ontkracht (tegenargumenten). Een tegenargument is een uitspraak waarmee een schrijver of spreker een standpunt ontkracht.

Welke argumenten zou je kunnen aanvoeren?

Argumenten die je daarvoor zou kunnen aanvoeren zijn bijvoorbeeld: ‘de stoelen zijn er erg prettig’ en ‘op elke stoel heb je goed zicht op het filmdoek’. Soms herken je argumenten aan signaalwoorden. Woorden als want, omdat, en immers geven aan dat er een argument volgt.

Wat is een feitelijk argument?

Argumenten zijn feitelijk (objectief) of niet- feitelijk (subjectief). – Een feitelijk argument is waar of onwaar en hoeft niet onderbouwd te worden. Voorbeeld. Ik ga morgen naar de film kijken in Luxor, want die bioscoop is bij mij om de hoek.

Wat is argumentatie in een essay?

De argumentatie is het belangrijkste deel van je essay. Met argumenten voor en weerleggingen van tegenargumenten overtuig je je lezer van jouw standpunt. Je doet dit door een argument naar voren te brengen en deze te bewijzen op basis van feiten, literatuuronderzoek, eigen onderzoek en/of waterdichte redeneringen.

Hoe herken je argumenten aan Signaalwoorden?

Soms herken je argumenten aan signaalwoorden. Woorden als want, omdat, en immers geven aan dat er een argument volgt. Een argument dat laat zien dat een argument zwak of onwaar is noemen we een weerlegging. Voorbeeld: Het is fijn dat de aarde opwarmt, want dan kunnen we in ons eigen land lekker veel zonnen (argument voor).