Wat is voetstoots?

Wat is voetstoots?

Iets voetstoots aannemen wil zeggen dat je iets direct (klakkeloos) gelooft en het verder niet betwijfelt of onderzoekt. Het wordt vaak met de ontkenning niet gebruikt: iets niet voetstoots aannemen betekent ‘iets niet zomaar geloven’.

Wat betekent voetstoots verkocht?

De uitdrukking ‘voetstoots leveren’ heeft de taalkundige betekenis dat geleverd wordt met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Deze term wordt ook in het handelsverkeer met die betekenis gebruikt. De voetstootse levering komt vaak voor bij de verkoop van tweedehands auto’s.

Wat betekent as is where is clausule?

“As is, where is” wordt in koopovereenkomsten gehanteerd als aanduiding voor het vastgoed dat wordt verkocht. De vertaling is ”in de staat waarin – en hoe en waar – het zich bevindt”.

Wat betekent verkoop as is?

“As is” betekent in het Nederlands “Zoals het is”. Dit is een term die vaak voorkomt bij de verkoop van tweedehands artikelen of onroerend goed. Met name online worden producten regelmatig verkocht met deze opmerking, met als doel een vrijwaring van rechten of garantievoorwaarden.

Wat betekend niet Bewoningsclausule?

“Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

Wat is een niet wonen clausule?

Wat is de ‘niet-zelfbewoningsclausule’ Het maakt daarbij veel uit of de verkoper wel of niet in de woning heeft gewoond. Met deze clausule maakt verkoper duidelijk dat hij, door de woning niet zelf te hebben bewoond, duidelijk dat hij dus over vele zaken aangaande de woning geen gedegen verklaring kan afgeven.

Wat is ouderdom clausule?

Met een ouderdomsclausule wordt de aansprakelijkheid voor de verkoper beperkt mochten er zich na verkoop (verborgen) gebreken voordoen. Het gaat hierbij alleen om gebreken die niet bij de verkoper bekend waren ten tijde van de verkoop.

Is houtworm een verborgen gebrek?

Wanneer u de aanwezigheid van houtworm kort na aankoop opmerkt is de verkopende partij verantwoordelijk voor de gemaakte kosten voor het bestrijden van de houtworm. In dit geval spreken we van verborgen gebreken, die mogelijk bekend waren bij de verkopende partij.

Wat is een Bewoningsclausule?

Hij zal vaak niet goed weten hoe de staat van het pand is. Daarom wordt er in zo’n geval vaak een clausule in de koopovereenkomst opgenomen waarbij aan de koper wordt medegedeeld dat de verkoper niet op de hoogte is van alle eigenschappen van de woning alsof men er zelf zou hebben gewoond.

Wat is de Ouderdomsclausule?