Wat is roerende voorheffing op dividenden?

Wat is roerende voorheffing op dividenden?

De roerende voorheffing is een belasting op inkomsten uit roerende goederen zoals spaarboekjes, obligaties en aandelen. Concreet is het een taks op intresten en dividenden. De standaard aanslagvoet in 2019 is 30%.

Wie betaalt de roerende voorheffing op dividend?

Als algemene regel geldt: de schuldenaar van de inkomsten vennootschappen die dividenden op aandelen uitkeren. werkgevers die een werknemersparticipatie op de winst uitkeren. banken die interesten op een termijndeposito storten.

Waar vind je roerende voorheffing?

Wat vermeldt u waar op uw belastingsaangifte? Concreet moet u de ingehouden roerende voorheffing vermelden onder code 1437 en 2437 van het aangifteformulier personenbelasting voor de inkomsten van het jaar 2020. Het dividendbedrag dat u ontving, hoeft u niet te vermelden in de aangifte.

Lees ook:   Hoe bel ik 14010?

Is roerende voorheffing aftrekbaar vennootschapsbelasting?

Normaal is de roerende voorheffing een neutraal element in de vennootschapsbelasting en speelt de vrijstelling slechts een rol in verband met de voorfinanciering van de belasting. Zoals hierna geïllustreerd, wordt de roerende voorheffing in principe immers verrekend bij de vennootschap die het inkomen verkrijgt.

Hoe roerende voorheffing op dividenden recupereren?

Hoe kun je het bedrag terugvorderen? Aangezien de roerende voorheffing aan de bron wordt ingehouden, kun je deze terugvorderen via je belastingaangifte in het kader van de roerende inkomsten (vak VII-code 1437 – 2437).

Is roerende voorheffing aftrekbaar?

U kunt maar roerende voorheffing verrekenen voor een maximum van 800 euro (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020) aan dividenden. Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30 % is, kunt u dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren (800 euro x 30 %).

Wie betalen roerende voorheffing op auteursrechten?

Voor de auteursrechten hierboven geldt ook een tarief van 15% wanneer het roerende inkomsten zijn. Als ze beroepsmatig zijn verkregen, wordt de inkomsten erboven progressief belast. Bij auteursrechten wordt roerende voorheffing ingehouden. Dit gebeurt bij de bron, d.w.z. bij diegene die de auteursrechten uitbetaalt.

Lees ook:   Wanneer krijgen volwassenen diabetes type 1?

Hoe roerende voorheffing recupereren?

U kunt de ingehouden roerende voorheffing recupereren door die aan te geven in de aangifte voor uw personenbelasting. De ingehouden roerende voorheffing wordt verrekend met de belastingen die u moet betalen. Als u geen personenbelasting betaalt, wordt het ingehouden bedrag terugbetaald.