Wat is positioneren sociaal werk?

Wat is positioneren sociaal werk?

Positioneren vraagt om een zelfbewuste en pro-actieve houding en het oog hebben voor de positieve inzet van de ander en ontdekken wat zijn manier van samenwerken inhoudt.

Wat is beroepscode sociaal werk?

Een beroepscode geeft cliënten, burgers, werkgevers en opdrachtgevers duidelijkheid over wat zij mogen verwachten van (het gedrag van) sociaal werkers. De beroepscode draagt bij aan het bewaken van de kwaliteit van hulp en ondersteuning aan cliënten en burgers.

Wat is normatief handelen sociaal werk?

“Normatieve professionalisering begint wanneer mensen stilstaan bij de morele lading van hun dagdagelijkse keuzes en in hun professioneel handelen bewust ruimte maken voor echte aandacht in hun contact met anderen en voor humanisering van de organisatie waarbinnen zij hun werk verrichten.”

Wat zijn de competenties van een sociaal werker?

Welke competenties moet je in huis hebben?

 • Methodisch werken.
 • Communicatieve vaardigheden.
 • Stressbestendigheid.
 • Samenwerken.
 • Inlevingsvermogen.
 • Organisatievermogen.
 • Professionele houding.
 • Flexibiliteit.

Welke beroepen hebben een beroepscode?

Veel beroepsgroepen kennen inmiddels een eigen beroepscode. Zo ook de artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Het bestaan van een beroepscode is een teken van professionalisering. De beroepsgroep laat zien in staat te zijn om te vertellen hoe het professionele handelen er – naar haar idee – behoort uit te zien.

Wat is een normatief beroep?

Normatieve professionalisering gaat uit van de vooronderstelling dat elk professioneel handelen, behalve technische en communicatieve kwaliteiten, ook een morele kant heeft (normatieve professionaliteit). Anders gezegd: bij professioneel handelen spelen altijd ook normen en waarden een rol.

Waarom is Social Work een normatief beroep?

Sociaal werkers werken vanuit het mandaat van de samenleving aan en vanuit hun professionele autonomie. Het geeft hen onafhankelijkheid en handelingsruimte. Daar staat tegenover dat ze elkaar op beroepsniveau controleren; als beroepsgroep reguleren zij zelf de inhoud van hun professioneel handelen.

Wat zijn sociale vaardigheden voorbeelden?

Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn:

 • voor jezelf opkomen;
 • je mening geven, interesse tonen in een ander;
 • nee zeggen als iemand je probeert over te halen;
 • jezelf op een positieve manier presenteren;
 • omgaan met kritiek;
 • controle hebben over emoties;
 • hulp vragen.