Wat is PLDA?

Wat is PLDA?

PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA) is de nieuwe toepassing voor het elektronisch indienen en verwerken van aangiften.

Wie moet accijnzen betalen?

De accijns wordt bepaald per hectoliter bij een temperatuur van 20ºC per volumepercent alcohol. Het accijnstarief wordt dus berekend per hectoliter alcoholhoudend product. Overige alcoholhoudende producten bestaan echter niet alleen uit vloeistoffen.

Wat is een AC4 aangifte?

Wanneer accijnsgoederen of accijnsproducten de schorsingsregeling verlaten, worden ze in het vrij verkeer gebracht met een aangifte AC4. Ook wanneer het gaat om een 0-tarief en/of er gebruik gemaakt wordt van een vrijstelling moet er een aangifte AC4 worden ingediend.

Welke accijnzen?

Waarover accijns betalen alcoholhoudende producten, zoals bier en wijn; tabaksproducten, zoals sigaretten en sigaren; brandstof, zoals benzine, diesel en lpg.

Hoe werkt EMCS?

EMCS is een Europees systeem dat digitaal informatie uitwisselt tussen ondernemers en douanediensten over het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijns. Met EMCS houdt de Douane toezicht op het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijns binnen de Unie.

Lees ook:   Hoeveel moet een Chihuahua drinken?

Hoe werken accijnzen?

Accijns wordt over het algemeen geheven over de hoeveelheid van het product en niet over de waarde daarvan. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de btw, de belasting over de toegevoegde waarde. Bij accijnsgoederen wordt de btw geheven over het totale bedrag inclusief de accijns.

Hoeveel accijnzen België?

Tarieven in België

Soort product Accijns per 100 liter
Mousserende wijn meer dan 8,5% alcohol € 256,3223
Niet-mousserende tussenproducten tot 15% alcohol € 118,5944
Niet-mousserende tussenproducten meer dan 15% alcohol € 157,7792
Mousserende tussenproducten € 256,0948

Wat is een EMCS document?

Met EMCS houdt de Douane toezicht op het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijns binnen de Unie. Dat vervoer gaat sinds de invoering van EMCS onder geleide van een elektronisch administratief document (e-AD). U kunt goederen onder bepaalde voorwaarden verzenden en ontvangen met een e-AD.