Wat is in alle situaties bij brand het belangrijkst om te doen wanneer je de ruimte verlaat waar het brandt?

Wat is in alle situaties bij brand het belangrijkst om te doen wanneer je de ruimte verlaat waar het brandt?

Sluit tijdens het vluchten de deuren achter je. Een dichte deur kan brand tot 20 minuten vertragen. Zorg ervoor dat er geen afgesloten deuren zijn zonder sleutels. Leg de huissleutels op een vaste plek.

Wat zijn opeenvolgend de verschillende stadia van brand?

Er zijn drie brandstadia: Smeulen. Vlammen. Gloeien.

Welke brand kan een BHV er proberen te blussen?

Het is namelijk niet mogelijk om met elke blusser alle soorten branden te blussen.

 • Brandklasse A Geschikt voor het blussen van vaste stoffen (hout,
 • Brandklasse B Geschikt voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar.
 • Brandklasse C Geschikt voor het blussen van gasbranden (butaan,

Welke soorten Blusstoffen zouden er veelal aanwezig zijn volgens een ontruimingsplan?

A: Brand van vaste stoffen zoals hout, papier, meubelen enz. B: Brand van vloeibare stoffen zoals benzine, diesel, alcohol en olie. C: Gasbranden zoals butaan-, propaan-, LPG en aardgas.

Hoe alarmeren bij brand?

Start met het verlenen van eerste hulp door bijvoorbeeld een beginnende brand te blussen….Algemene hulpverleningsregels

 1. Let op gevaar.
 2. Ga na wat er is gebeurd.
 3. Roep om hulp.
 4. Zorg voor deskundige hulp.
 5. Verleen eerste hulp.

Wat zijn de 3 Verbrandingsfactoren?

Een brand kan pas ontstaan als de drie verbrandingsfactoren aanwezig zijn:

 • brandbare stof.
 • warmte (ontbrandingstemperatuur).
 • een bepaalde hoeveelheid zuurstof (aanwezig in de lucht).

Hoe herken je een beginnende brand?

– je ziet vlammen en rook; – je hoort het knetteren van een brand; – je voelt warmte/hitte; – je ruikt een brandlucht.

Waarmee kun je brand blussen?

Soorten blusmiddel

 • Sproeischuimblussers. (Sproei)schuimblussers zijn zowel thuis als op vakantie prima geschikt voor het blussen van kleine branden door vaste en vloeibare stoffen.
 • Kooldioxideblusser. Een kooldioxideblusser is te herkennen aan een zwarte koker aan het einde van de slang.
 • Poederblusser.
 • Blusdekens.
 • Water.

Welk blusmiddel is geschikt voor welke brand?

Een brandblusser met brandklasse A is geschikt voor het blussen voor vaste materialen zoals textiel, hout en papier. Een brandblusser met brandklasse C is geschikt voor het blussen van gasbranden zoals aardgas, propaan, LPG en butaan.

Welke Blusstoffen aanwezig bij ontruimingsplan?

Op de Nederlandse markt zijn er vier verschillende soorten blusstoffen toegestaan, te weten; poeder, schuim, CO2 en water.

Wat voor soort blusmiddelen zijn er?

Onder kleine blusmiddelen vallen brandslanghaspels, schuimblussers, CO2-blussers, enzovoorts. Voor uitslaande branden van gebouwen werken brandweerkorpsen met grote blusmiddelen als brandweervoertuigen, waarbij vooral water wordt gebruikt van tappunten of bassins.