Wat is het werk van een assurantiekantoor?

Wat is het werk van een assurantiekantoor?

Een (assurantie)tussenpersoon bemiddelt bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten. Verder verricht hij handelingen bij de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, zoals het incasseren van premie en werkzaamheden met betrekking tot de schadeafhandeling.

Wat is een assurantie?

Assurantie is een ander woord voor verzekering. Een assurantie of verzekering is een juridische overeenkomst tussen verzekeraar en verzekeringsnemer (de aanvrager van de verzekering). Je sluit meestal een verzekering af om een risico af te dekken wat je niet zelf wilt of kunt dragen.

Waarom een tussenpersoon?

Toch heeft het afsluiten via een tussenpersoon ook voordelen. Een tussenpersoon kan voor u bemiddelen met de verzekeringsmaatschappij. Bij een ontstane schade kan hij uw beroep op uw polis soepeler afwikkelen. Het inschakelen van een tussenpersoon is voor u ook een extra waarborg.

Welke verzekering is vrijgesteld van assurantiebelasting?

De volgende verzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting: levensverzekeringen. ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. ziekte- en ziektekostenverzekeringen.

Hoe bereken je de assurantiebelasting?

Sinds 2013 ligt de assurantiebelasting even hoog als de btw: op 21%. Net als de btw betaal je deze belasting niet direct aan de overheid: je verzekeraar berekent het belastingpercentage door in je premie en draagt de belasting vervolgens af.

Hoe verdient een assurantiekantoor?

Provisie. Een tussenpersoon die bemiddelt in consumptief krediet ontvangt per afgesloten lening provisie van de bank. De hoogte van die provisie is afhankelijk van de rente van de lening. Hoe hoger de rente, hoe meer provisie de tussenpersoon ontvangt van de bank.

Wat doet een assurantie adviseur?

Wat is een assurantieadviseur precies? Assurantie betekent verzekering. Dat maakt een assurantieadviseur iemand die advies geeft over verzekeringen. Zij hebben er hun beroep van gemaakt om u te helpen als u één of meerdere verzekeringen wilt afsluiten.

Is assurantiebelasting gelijk aan BTW?

De assurantiebelasting is gelijk aan het btw-tarief (21%), maar verder zijn het twee compleet verschillende heffingen. De assurantie-heffing valt namelijk niet onder de btw-regelingen. Dat betekent dus dat de assurantiebelasting – in tegenstelling tot de btw – niet aftrekbaar is tijdens de aangifte omzetbelasting.

Is assurantiebelasting hetzelfde als BTW?

In Nederland afgesloten verzekeringen bevatten dus geen btw, maar wel assurantiebelasting en dit wordt over de verzekeringspremie betaald als er een verzekering door de verzekeraar en de verzekeringnemer afgesloten wordt. Deze wordt, net als BTW, aan de overheid afgedragen.