Wat is het verschil tussen oprichtingsakte en statuten?

Wat is het verschil tussen oprichtingsakte en statuten?

De oprichtingsakte – ook wel statuten genoemd – is een wettelijk verplicht document wanneer u een BV of een NV wilt gebruiken voor uw bedrijfsuitoefening. In de oprichtingsakte worden alle relevante juridische aspecten met betrekking tot het fonds vastgelegd.

Is een oprichtingsakte verplicht?

Dit wordt ook een authentieke akte genoemd en is verplicht bij de oprichting van een nv, bvba en commanditaire vennootschap op aandelen. De notaris zal u hiervoor bepaalde documenten vragen. Eens de akte werd opgesteld, ondertekent de notaris deze, laat hij ze registreren en maakt hij ze openbaar.

Hoe kom ik aan een akte van oprichting?

Opvragen bij notaris Dat is de notaris waarbij je de rechtspersoon hebt opgericht. De notaris heeft een exemplaar van de statuten bewaard. De kosten voor het opvragen verschillen per notaris. Als de notaris niet meer in functie is, dan zijn de aktes overgedragen aan een opvolger.

Lees ook:   Wat absoluut niet eten tijdens zwangerschap?

Waar vind ik de statuten van mijn bedrijf?

Opzoeking via Public Search – KBO Zij omvat de gegevens van commerciële en vrije ondernemingen, en verenigingen. Deze databank is publiek toegankelijk. Opzoekingen kan u doen door het ondernemingsnummer of de commerciële of maatschappelijke benaming in te vullen en dan te klikken op ZOEK ONDERNEMING.

Wat betekent oprichtingsakte?

De oprichtingsakte is de notariële akte waarmee een rechtspersoon wordt opgericht. BV’s, NV’s, stichtingen en sommige verenigingen moet je bij notariële akte oprichten. Zonder oprichtingsakte bestaat de rechtspersoon niet voor de wet.

Wat is het verschil tussen een notariële akte en een onderhandse akte?

Een authentieke akte is een akte die is opgemaakt door een daartoe bestemde ambtenaar, bijvoorbeeld een notaris. Een onderhandse akte is dus een tussen partijen opgemaakt en ondertekend schriftelijk stuk, dat bestemd is tot bewijs te dienen.

Hoe ziet een akte van oprichting eruit?

Het betreft hier een eenmalige actie waarbij de statuten van de stichting, bv of nv worden vastgelegd. De statuten beschrijven onder meer bepalingen met betrekking tot de naam, zetel en doel van de rechtspersoon, het aandelenkapitaal (alleen bij de bv en de nv) en de blokkeringsregeling (alleen bij de bv).

Lees ook:   Welke dennennaalden zijn giftig?