Wat is het verschil tussen nationaal en federaal?

Wat is het verschil tussen nationaal en federaal?

Een staat die als federatie is ingericht heet een bondsstaat of federale staat. De soevereiniteit is dus verdeeld tussen het geheel (de federale staat, de nationale overheid) en de delen (de (deel)staten, Länder, kantons) die deels ook hun eigen rechtsordening hebben.

Hoe zit de Belgische overheid in elkaar?

De Belgische federale regering bestaat uit de Koning, ministers en staatssecretarissen. De ministers vormen tezamen de ministerraad. De Koning zit deze officieel voor, maar doet dat in de praktijk niet meer (of bij wijze van ceremonieel).

Hoe zit onze overheid in elkaar?

De overheid bestaat uit drie lagen: de centrale of rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Andere delen van de overheid zijn in eerste instantie op grond van hun functie ingedeeld.

Welke functies hebben de overheid in de samenleving?

De overheid heeft een specifieke rol in de samenleving. Zij heeft veel uiteenlopende functies en taken, die voor een aanzienlijk deel afwijken van wat elders in de samenleving gebeurt. Deze functies kan men indelen naar ordenende, presterende, sturende en arbitrerende functies. Meer specifiek kunnen deze functies zijn:

Wat is een beleidsmedewerker?

Wat is een Beleidsmedewerker? De Beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een specifiek beleidsonderdeel van een organisatie of instantie. De vakinhoud verschilt per functie en specialisatie, waardoor een Beleidsmedewerker kan werken voor een verscheidenheid aan bazen, waaronder ministers, burgemeesters,

Wat zijn de bevoegdheden van de decentrale overheid?

De decentrale overheid bestaat uit provincies, gemeenten en waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Omdat Nederland een gedecentraliseerde eenheidsstaat is, hebben deze weliswaar eigen bevoegdheden, maar alleen op die gebieden waarop zij niet in de bevoegdheid van het Rijk treden.