Wat is het verschil tussen inspecteur en rechercheur?

Wat is het verschil tussen inspecteur en rechercheur?

Zo houdt een Inspecteur bij de Recherche zich vooral bezig met zaken waar een reguliere Rechercheur zich ook mee bezig houdt, zal een Hulpofficier van Justitie zich meer richten op huiszoekingen en rechtszaken en zal een projectleider zich meer als ‘Brigadier’ bezig houden met een specifieke opdracht.

Wat zijn de rangen van politie?

Bij de politie kennen we de volgende rangen:

  • Aspirant: één streep.
  • Surveillant: twee strepen.
  • Agent: drie strepen.
  • Hoofdagent: vier strepen.
  • Brigadier: twee lauwerkransjes met in het midden een kroontje met zwaard.

Wat verdient een hoofdinspecteur bij de politie?

Afhankelijk van de instroomleeftijd en ervaring wordt de hoogte van het inkomen van de Hoofdinspecteur vastgesteld. Dit varieert tussen de €3019 en €4853 bruto per maand.

Wat is het driehoeksoverleg?

Een driehoeksoverleg is een overleg tussen een burgemeester en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM), in aanwezigheid van een politiechef, dat gericht is op beleidsafstemming wat betreft opdrachten aan de politie.

Wie is baas van de politie?

De commissaris-generaal staat aan het hoofd van de federale politie. Sinds 15 juni 2018 wordt deze functie uitgeoefend door eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker.

Hoeveel verdient een rechercheur netto?

Formeel is dit de functie senior tactische opsporing. Dit is een functie die start in schaal 8 met bijbehorend salaris van minimaal € 2.715,- (peildatum juli 2020). Bij goed functioneren groei je door naar de functie operationeel specialist op hbo-niveau met een salaris tot maximaal € 4.244,- (salarisschaal 9).

Wat doet een rechercheur bij de politie?

Een rechercheur is een gespecialiseerd onderzoeksagent die misdrijven onderzoekt, verdachten van een misdrijf opspoort en en probeert de msdrijven en misdaden op te lossen. Een rechercheur is werkzaam bij de politie of bij de FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsoringsdienst), hetgeen onderdeel van de Belastingdienst is.

Hoe moet je bij de politie aan de slag gaan?

Om bij de politie aan de slag te kunnen gaan, moet je laten zien dat jij een goede agent(e) bent. En dat begint bij het schrijven van een overtuigende sollicitatiebrief. Je ervaring en je kwaliteiten geven je mogelijke werkgever een goed beeld van wie je bent.

Hoe kunt u gegevens inzien bij de politie?

Politiegegevens inzien. Wilt u de gegevens inzien die de politie over u heeft geregistreerd? Dan kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de politie. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u een voorbeeldbrief voor inzage in uw gegevens.

Wat is de korpschef van de Nationale Politie?

De korpschef heeft de leiding over de nationale politie. De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de politie. De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet erop toe dat de politie haar taken goed uitvoert.