Wat is het verschil tussen erfdienstbaarheid en recht van overpad?

Wat is het verschil tussen erfdienstbaarheid en recht van overpad?

Recht van overpad is het recht om gebruik te maken van een deel van de grond van iemand anders om uw eigen grond te kunnen bereiken. Het is een erfdienstbaarheid waar u recht op kunt hebben, of u moet dit recht aan een ander verlenen. Bijvoorbeeld: U kunt alleen via een strookje grond van de buren bij uw huis komen.

Wat is erfdienstbaarheid van riolering?

Een erfdienstbaarheid van riolering is een niet-voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheid. Dit wil zeggen dat de erfdienstbaarheid telkens een daad van de mens veronderstelt (niet-voortdurend), en dat er zichtbare tekens zijn die de erfdienstbaarheid veronderstellen (waterleidingen, de septische put, …).”

Wat als de riool van mijn buren over mijn perceel loopt?

Het gebruiksrecht van de buren kan teniet gaan wanneer het afvoerstelsel zich in zodanige staat bevindt dat de buren er geen gebruik meer van kunnen maken (artikel 703 B.W.). Opgelet, de erfdienstbaarheid herleeft wanneer zij in zodanige staat hersteld wordt dat men er opnieuw gebruik van kan maken (artikel 704 BW).

Wat is gespleten erf?

ingevolge verkoop in verschillende loten of door verdeling) waarbij de eigenaar van de eigendom alvorens deze werd opgesplitst een feitelijke toestand van dienstbaarheid in het leven heeft geroepen op de stukken die later aan afzonderlijke eigenaars werden toebedeeld.

Kun je recht van overpad opzeggen?

Hoe hef ik een recht van overpad op? Als de eigenaar van het heersend erf het recht van overpad wilt opheffen kan hij dat doen. De eigenaar van het dienende erf kan ook een verzoek bij de rechter indienen. De rechter besluit of het recht van overpad kan worden opgeheven.

Wat mag wel en niet bij recht van overpad?

U moet een recht van overpad geven U moet uw buren toegang geven tot hun eigen grond. Een hek plaatsen om de weg af te sluiten mag niet, tenzij dit nodig is. Dan geeft u de buren een sleutel. Uw buren moeten het pad zo gebruiken dat u er zo weinig mogelijk last van heeft.