Wat is het verschil tussen een pneumothorax en een spannings pneumothorax?

Wat is het verschil tussen een pneumothorax en een spannings pneumothorax?

Maar als er een scheurtje in de long of de borstkas zit, kan er lucht naar de pleuraholte lekken. Bij een spanningspneumothorax kan deze lucht niet meer terugstromen omdat het scheurtje als een soort klep fungeert. Hierdoor hoopt de lucht zich op in de pleuraholte, wat tot een toenemende druk in de pleuraholte leidt.

Wat is Toppneu?

Een klaplong is een longziekte waarbij je long voor een deel of helemaal is ingeklapt. Je kunt een klaplong krijgen door een verwonding. Een klaplong kan ook zonder aanleiding ontstaan. Je arts noemt een klaplong een pneumothorax.

Wat is een Talkage?

Wanneer iemand bij herhaling een klaplong heeft opgelopen, kan een zogenaamde talkage worden uitgevoerd. Dit houdt in dat we via een kijkoperatie (thoracoscopie) talkpoeder in de borstholte aanbrengen. Hierdoor gaat de long verkleven met de wand van de borstholte, waardoor ze niet meer kan platvallen.

Wat zijn passende behandelingen bij een recidiverende pneumothorax?

Een pleurodese wordt uitgevoerd bij een recidiverende (terugkerende) pneumothorax. Een pleurodese wordt meestal op de afdeling of onder narcose op de uitslaapkamer van de operatieafdeling verricht. De longarts spuit via de drain een vloeistof in de pleuraholte.

Wat doen bij pneumothorax?

Een grote(re) klaplong Een grote(re) klaplong behandelen we door het plaatsen van een buisje of slangetje (drain) in de ruimte tussen borstkas en long (pleuraholte). Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Deze drain sluiten we aan op een vacuĆ¼msysteem (zuigsysteem) , om de lucht uit de pleuraholte te verwijderen.

Wat gebeurt er als je long door een ongeluk doorboort raken of inklappen?

Er kan alleen lucht in de pleuraholte komen als er ergens een opening is. Deze opening kan ontstaan van buiten uit of van binnen af. Wanneer de opening van buitenaf ontstaat, bij doorboring van de wand van de borstkas, komt er een opening in het buitenste longvlies dat strak aan de binnenkant van de borstkas vast zit.

Hoe kan een pneumothorax ontstaan?

Een spontane klaplong komt vaak door een scheurtje in een zwakke plek in de longblaasjes. Een ontsteking, een afwijking of een longziekte kunnen voor zo’n zwakke plek zorgen. Door hoogte- en drukverschillen kan daar een scheurtje ontstaan. Op die momenten wordt de druk op je longen groter.

Hoe verdwijnt Pleuravocht?

Maar om de klachten te verlichten kan er pleuravocht worden weggezogen. Dat gebeurt via een pleurapunctie of het plaatsen van een drain (een slangetje) in de pleuraholte.

Waarom vallen de longen geheel of gedeeltelijk samen bij een pneumothorax?

Wat is een pneumothorax? Bij een pneumothorax zit er lucht in de borstholte, de ruimte tussen het long- en borstvlies. Daardoor valt de long samen (klaplong). Een pneumothorax kan spontaan ontstaan, maar ook na een medische ingreep of bij ziekten van het long- of borstvlies.

Wat is de oorzaak van een pneumothorax?

De voornaamste reden is hier echter het roken. Dit komt doordat de longblaasjes door het roken minder flexibel of elastisch zijn en daardoor gemakkelijker scheuren of barsten. Een andere oorzaak van een pneumothorax is een menstruatiepneumothorax (endometriosepneumothorax). Dit is een zeer zeldzame aandoening.

Wat is een iatrogene pneumothorax?

Iatrogene pneumothorax. Een iatrogene pneumothorax is een pneumothorax veroorzaakt door een medische ingreep. Dit omvat zowel bedoelde als onbedoelde pneumothoraxen. Vroeger liet men weleens bewust een pneumothorax ontstaan om verschillende ziektes te behandelen, bijvoorbeeld tuberculose.

Wat is pneumothorax of klaplong?

Een pneumothorax of klaplong is de toestand waarbij er in de borstholte naast de long vrije lucht aanwezig is. Deze lucht drukt op de inwendige organen, dus ook op de long. Hierdoor neemt het volume van de long af, in extreme gevallen tot een klomp ter grootte van een vuist die in het midden van de borstholte aan de luchtwegen vastzit.