Wat is het verschil tussen een overeenkomst en een raamovereenkomst?

Wat is het verschil tussen een overeenkomst en een raamovereenkomst?

Onder een raamcontract wordt een overeenkomst verstaan waarin voor een langere periode bepaalde leveringen, diensten of werken zijn overeengekomen. Een raamcontract kan óók de vorm hebben van een oproepcontract. Een raamcontract kent, in tegenstelling tot een raamovereenkomst, wel een afname- en leveringsplicht.

Wat is aanneemovereenkomst?

De aannemingsovereenkomst – in het Burgerlijk Wetboek Aanneming van Werk genoemd – is de overeenkomst waarbij de aannemer zich tegenover zijn opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.

Welke soorten aanbestedingen zijn er?

Welke verschillende aanbestedingsprocedures zijn er?

  • Europese aanbestedingen en Nationale aanbestedingen.
  • Enkelvoudig onderhands aanbesteden en meervoudig onderhands aanbesteden.
  • Standaard aanbestedingsprocedures.

Wat staat er in een raamcontract?

In de raamovereenkomst wordt het specialisme van de opdrachtnemer omschreven en staat wat voor een soort werkzaamheden de opdrachtnemer voor de opdrachtgever zal gaan uitvoeren. Op het moment dat de opdracht wordt verleend, kunnen concrete afspraken worden gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden.

Wat betekent aannemingsovereenkomst?

Een aannemingsovereenkomst (ook wel: de overeenkomst tot aanneming van werk) wordt veel gebruikt in de bouw. De Opdrachtnemer verbindt zich er toe een werk van stoffelijke aard (zoals een kantoorpand, huis, gebouw of zelfs een hele wijk) op te leveren binnen een bepaalde periode.

Wat is een aannemingsovereenkomst?

In een koop-/aanneemovereenkomst worden zowel jouw rechten en plichten als die van de aannemer vastgelegd. Je koopt hiermee een stuk grond en je geeft de aannemer toestemming om daar een woning op te bouwen.

Wat is de aanbesteding?

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt.