Wat is het verschil tussen belastingadviseur en accountant?

Wat is het verschil tussen belastingadviseur en accountant?

Een accountant heeft veel kennis op het gebied van administratieve regels en wetten. De fiscalist of belastingadviseur heeft juist veel kennis op het gebied van fiscale wetgeving. De accountant heeft vaak minder fiscale kennis dan een fiscalist. Terwijl de fiscalist daarentegen weer minder boekhoudkundige kennis heeft.

Wat is het verschil tussen een fiscalist en een boekhouder?

Boekhouders en accountants houden zich niet uitsluitend bezig met veranderingen binnen de belasting- en fiscale wetgeving. Een fiscalist daarentegen weet alle ins- en out als het gaat over belastingrecht en daarmee ook de belastingvoordelen.

Wat is het beroep accountant?

Het beroep Accountant is een beschermd beroep. D.w.z. de naam ”Accountant” mag alleen gebruikt worden indien betreffende staat ingeschreven in het register van de beroepsorganisatie. Hier in Nederland is dat het NBA (Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants).

Wat zijn de werkzaamheden van de accountant?

Werkzaamheden die de accountant hiervoor verricht zijn onder meer het afnemen van interviews en het uitvoeren van een lijncontrole om de opzet en het bestaan van de interne beheersing vast te stellen en het uitvoeren van proceduretests om de werking van bepaalde interne beheersingsmaatregelen te toetsen.

Wat doet een accountant nog meer?

Het beroep accountant. Wat een accountant nog meer doet is de financiële controle. Jaarlijks worden de cijfers voor de jaarrekening op een rij gezet. Uit dit overzicht blijkt waar (en hoe veel) geld uitgegeven is en hoe veel er binnengekomen is. De accountant controleert of alle uitgaven en inkomsten kloppen en geeft een verklaring af.

Waarom een belastingadviseur?

Een belastingadviseur geeft adviezen over uw fiscale positie en verzorgt de aangiften van alle voorkomende belastingen. Hij zorgt ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Is belastingadviseur een beschermde titel?

Anders dan het beroep van accountant en advocaat, is het beroep van belastingadviseur echter niet wettelijk vastgelegd. Het is geen beschermd beroep.