Wat is het verschil tussen anonimiseren en Pseudonimiseren?

Wat is het verschil tussen anonimiseren en Pseudonimiseren?

De definities die in dit document zijn opgenomen, zijn in de AVG niet wezenlijk veranderd en dus nog steeds relevant: het essentiële verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren is dat anonimiseren een onomkeerbaar proces is en pseudonimiseren een omkeerbaar proces.

Hoe worden bedrijfsgegevens beveiligd?

Als organisatie moet u de persoonsgegevens die u verwerkt passend beveiligen. Door middel van logging worden gebeurtenissen op uw systemen vastgelegd. Bijvoorbeeld, wie bepaalde gegevens heeft bekeken of aangepast. Maar ook pogingen om ongeautoriseerd toegang te krijgen.

Wat is anonimiseren?

“Anonimiseren betekent verwisseling van persoonsgegevens in gegevens die niet langer gebruikt kunnen worden om een natuurlijk persoon te identificeren, daarbij in ogenschouw nemende ‘alle middelen die hiervoor redelijkerwijs gebruikt kunnen worden’ door zowel een verantwoordelijke als een derde partij.

Lees ook:   Wat is Errorvariantie?

Hoe gegevens anonimiseren?

Anonimiseren kan zo makkelijk zijn als identificeerbare gegevens onleesbaar maken, bijvoorbeeld door met een zwarte stift de geboortedatum van een persoon in een document door te strepen. Hierdoor is de geboortedatum van de betreffende persoon niet meer te gebruiken als informatie om de persoon te identificeren.

Hoe worden gegevens beveiligd?

Organisaties moeten moderne techniek gebruiken om persoonsgegevens te beveiligen. Denk hierbij aan antivirus software, firewall, back-ups, veilige wachtwoorden, een beschermde online omgeving, tweefactorauthenticatie, en het versleutelen van data (encryptie).

Hoe persoonsgegevens anonimiseren?

Wat zijn categorieën van betrokkenen?

de categorieën gegevens (zoals NAW-gegevens, contactgegevens, betaalgegevens); de categorieën betrokkenen (bijvoorbeeld: klanten, websitebezoekers, werknemers); de categorieën ontvangers (aan wie worden de gegevens verstrekt?);

Wat zijn normale persoonsgegevens?

Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, betekent dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van gewone persoonsgegevens zijn: naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens AVG artikel?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, zoals informatie over iemands godsdienst, gezondheid of strafrechtelijke verleden, die volgens de privacywetgeving extra bescherming verdienen.

Lees ook:   Wat kost een ATV dag?

Wat mag niet volgens de AVG?

Naast ‘gewone’ persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Deze gaan bijvoorbeeld over iemands gezondheid, strafrechtelijke verleden of politieke voorkeur. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te gebruiken, tenzij je een wettelijke uitzondering hebt.