Wat is het secundair onderwijs?

Wat is het secundair onderwijs?

Secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs en stoomt leerlingen klaar voor hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. De leerlingen krijgen tijdens hun studieparcours de keuze tussen verschillende studierichtingen. Het secundair onderwijs maakt deel uit van het verplicht onderwijs.

Welke onderwijsniveaus zijn er in Belgie?

Onderwijsniveau

  1. 1: primair of basisonderwijs.
  2. 2: 1e graad secundair onderwijs of 2e graad specialiserend secundair onderwijs.
  3. 3: 2e graad niet-specialiserend secundair onderwijs of 3e graad specialiserend secundair onderwijs (BSO)
  4. 4: secundair onderwijs (ASO of TSO)
  5. 5: hoger beroepsonderwijs, gegradueerde (voorheen HBO5)

Welke onderwijsniveaus zijn er?

Het voortgezet onderwijs kent vier niveaus: vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs. Leerlingen worden in het voortgezet onderwijs voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo).

Wat betekent onderwijsniveau?

onderwijsniveau – Zelfstandignaamwoord 1. (onderwijs) het stadium van ontwikkeling (van primair tot tertiar onderwijs) 2. (onderwijs) waardebepaling binnen b.v. het voortgezet onderwijs waarbij VWO van een hoger niveau zou zijn dan MBO 3.

Wat is de betekenis van secundaire?

(secundus, de tweede), de tweede plaats innemend, als gevolg van iets anders komend; tegenst. primair.

Wat is gewoon voltijds secundair onderwijs?

In het voltijds secundair onderwijs volg je minimaal 32 en maximaal 36 u les per week. Je volgt een studierichting binnen het ASO, BSO, KSO of TSO. Er zijn 3 graden. Een graad omvat 2 leerjaren.

Wat is ASO in België?

De richting Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) in de Vlaamstalige regio bestaat uit algemeen vormend voortgezet onderwijs. Duur: 6 jaar. Inhoud: algemeen vormende vakken. Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Wat is je opleidingsniveau?

Het gaat hierbij om de hoogste opleiding die een persoon heeft afgerond. Het opleidingsniveau kan in de categorieën lager, middelbaar en hoger opgeleid in kaart worden gebracht, maar ook in meer gedetailleerde categorieën, zoals basisonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo, wo.

Welke soorten middelbare scholen zijn er?

Er zijn verschillende schoolsoorten: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Sommige scholen geven tweetalig onderwijs….Speciaal onderwijs en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

  • slechtziende, slechthorende, dove en blinde kinderen;
  • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
  • kinderen met gedragsproblemen.

Wat valt onder middelbare school?

De middelbare school is het onderwijs dat volgt op het basisonderwijs. De middelbare school wordt ook wel ‘voortgezet onderwijs’ genoemd en bereidt leerlingen voor op het hoger onderwijs. Het voortgezet onderwijs wordt normaal gesproken gevolgd vanaf een leeftijd van twaalf jaar.

Wat is het hoogste onderwijsniveau?

Het hoogstbehaald onderwijsniveau is havo, vwo. Dit omvat de bovenbouw van havo (leerjaar 4 en 5) en vwo (leerjaar 4 tot en met 6).

Wat is een graad school?

Na de lagere school stappen leerlingen over naar de secundaire school. Ook dit onderwijs neemt in principe zes jaar in beslag. Het voltijds secundair onderwijs is volgens de eenheidsstructuur georganiseerd in graden, onderwijsvormen en studierichtingen. Een graad beslaat twee opeenvolgende schooljaren.

Wat is secundair verzorgingsgebied?

Het gebied dat niet tot de directe invloedssfeer van een winkel behoort, maar toch nog ongeveer 20% van de omzet oplevert.

Wat is het verschil tussen hoger en lager secundair onderwijs?

De termen ‘hoger’ en ‘lager’ secundair onderwijs worden op dit moment niet meer gebruikt. Er werd destijds een onderscheid gemaakt tussen een lagere cyclus van 3 jaar en een hogere cyclus van 3 jaar.

Wat bedoelen ze met verzorgingsgebied?

Een verzorgingsgebied is een gebied waar gebruikers of klanten woonachtig zijn. De oppervlakte wordt bepaald op het aantal personen dat gebruik maakt van de aangeboden diensten.

Wat is een verzorgingsgebied aardrijkskunde?

Het verzorgingsgebied, verzorgingsrayon of marktgebied is het gebied waar de gebruikers van een bepaalde voorziening wonen. Met gebruikers wordt in dit geval een groep mensen bedoeld. De grootte van een verzorgingsgebied is afhankelijk van het aantal mensen dat van een bepaalde voorziening gebruikmaakt.

Wat is primair of secundair?

Primaire bronnen worden ook wel oorspronkelijke bronnen genoemd, en hierin wordt bijvoorbeeld een originele, empirische studie beschreven. Een secundaire bron is een bron over een bron, bijvoorbeeld een literatuuronderzoek over die originele empirische studie.

Wat valt onder hoger secundair onderwijs?

Een student wordt toegelaten tot hogere studies (hogeschool en universiteit) als hij in het bezit is van een diploma hoger secundair onderwijs. De onderwijsvormen aso, tso en kso geven rechtstreeks toegang tot het hoger onderwijs.

Wat is diploma hoger onderwijs korte type?

(hokt) Hoger niet-universitair onderwijs dat leidt tot het diploma van bachelor.

Hoe bepaal je het verzorgingsgebied?

Uw verzorgingsgebied is het geografische gebied waar de consumenten wonen die gebruik kunnen maken van uw dienst of product. We beelden dit gebied onder andere af in de vorm van een radius rondom uw verkooppunt. De radius laat zien hoe lang de tijd is die mensen bereid zijn te reizen voor uw product of dienst.

Wat is het verband tussen de stad en het verzorgingsgebied?

Betekenis: Verzorgingsgebied Behalve op bedrijven en winkels kan een verzorgingsgebied ook slaan op de regio rondom een stad waarbinnen gebruik wordt gemaakt van de hier aanwezige voorzieningen (zoals onderwijs, ziekenhuizen en winkelcentra).